Kvinnostödcentret MartaCentrs behöver din hjälp

Kvinnostödcentret MartaCentrs behöver din hjälp

Marta Centrs i Riga hjälper och rehabiliterar kvinnor som blivit utsatta för våld. Just nu behövs extra insatser för kvinnor som flytt från Ukraina och befinner sig i en utsatt situation. Delta i insamlingen fram till den 20 december.

Hjälpbehovet för våldsutsatta kvinnor ökat stadigt i Lettland. Kriget i Ukraina har tvingat många kvinnor lämna sitt hemland och sina trygga nätverk, och många befinner sig nu i närliggande länder i en utsatt situation som kan utnyttjas.

I fjol sökte och fick hela 470 kvinnor hjälp via Marta Centrs, bland dem även kvinnor som blivit utsatta för människohandel eller prostitution. Kvinnostödscentret erbjuder såväl en telefonlinje som sociala och juridiska hjälptjänster.

Marta centrs flyer

Pandemin förvärrade situationen världen över

Coronapandemin har gjort att hjälpbehovet för kvinnor utsatta för våld i hemmet har ökat över hela världen. I Lettland, där Marta Centrs verkar sedan 1998, har man sett ett stadigt ökat antal kontakter till centret efter 2020. Man har svarat på den nya situationen genom att bland annat utöka kontakttiderna, så att de kvinnor som behöver hjälp kan få kontakt med specialister såsom psykologer och jurister under sådana tider på dygnet då det är tryggt för dem. 

Iluta Lace, verksamhetsledare för Marta Centrs
Iluta Lace, verksamhetsledare för Marta Centrs

Under 2020 började man också utbilda frivilliga i Belarus via bland annat online-kurser, där volontärer till telefonlinjen får lära sig att tala med offer för sexuellt våld och möta människor som har hög risk för självmord. De frivilliga har fått lära sig hur människor beter sig i kris, och hur man talar med någon som blivit våldtagen.

Delta i insamlingen

Marta Centrs behöver din hjälp. Marthaförbundet ordnar en insamling till förmån för stödentret under tiden 1.11-20.12.2022. Vårt insamlingsmål är 10 000 euro, och vi hoppas att så många som möjligt ska kunna delta. Alla bidrag, både stora och små, är värdefulla. 

Delta i insamlingen genom att betala in en valfri summa: 

  • Kontonummer: FI 57 8000 1400 0617 51 
  • Mobile Pay: 31145 

Ange Finlands svenska Marthaförbund som mottagare och skriv “MartaCentrs" i meddelandefältet.

Marthaförbundet samarbete med resurscenternätverket Centrs Marta i Riga startade 1998.

Se alla artiklar