Kvinnoperspektiv

Likaså har man kunnat konstatera att då en kvinna tar kontakt med läkare får hon ofta fel diagnos, speciellt vid hjärt- och kärlsjukdomar. De symptom som beskrivs i forskning och litteratur gäller för män, men inte alltid för kvinnor, eftersom män och kvinnor har olika symptom på samma sjukdom. Då kvinnan insjuknar är symptomen helt annorlunda, med den påföljden att hon kanske inte genast får rätt diagnos.

Eftersom läkemedelsforskningen ofta har gjorts på möss av hankön, och deras reaktioner och bieffekter registrerats, finns det sällan forskningsresultat på hur kvinnor reagerar på medicinen. Det har lett till att åtta av tio mediciner dras bort från marknaden för att medicinen inte är testad på kvinnor, som får oväntade biverkningar. Det här kan inte vara förenligt med ett samhällsekonomiskt intresse. För att inte tala om vilken inställning till kvinnan detta visar på i samhället och hur betydelsefull hon synes vara.

I Sverige har man reagerat på detta. En organisation, 1,6 miljonerklubben, har aktivt gått ut och berättat om betydelsen av ett genusperspektiv inom forskning och sjukvård. Seminarier, Hjärtgåing-kampanjer och finansiering av kvinnoforskning inom sjuk- och hälsovården är några av de åtgärder organisationen använder sig av för att uppmärksamgöra såväl beslutsfattare som den stora allmänheten på att kvinnans symptom och behandling är helt olika männens. Och att kvinnan har minst lika stor rätt till adekvat vård.

Symptomen hos kvinnor som får en hjärtattack är säkerligen samma här i Finland som i Sverige. Därför borde genusperspektivet inom medicin diskuteras också här.

Marthaförbundet var föregångare med att arbeta för allmän och lika rösträtt för kvinnor för 100 år sedan. Marthaförbundet var också med då Pro Mama-programmet (undersökning av bröst i preventivt syfte) introducerades i Finland, och då vi förra sommaren slog ett slag för Östersjön – ett renare hav. Marthaförbundet jobbar under devisen ”Kvinna i tiden”. Nu är det dags att ta upp genusperspektivet inom hälso- och sjukvården också i Finland. Och det är igen dags för Marthaförbundet att vara föregångare.

Christel Raunio
Verksamhetsledare

Källa: Tidskriften 05/06

Se alla artiklar