Kvinnokonferens i Åbo sommaren 2007

Till kongressen väntas över 800 representanter från olika kvinnoorganisationer runt om i världen. Temat för kongressen är ”Winning the Way for Women”.

ACWW är den största organisationen i världen för landsbygdens kvinnor med medlemmar i över 70 länder. ACWW:s målsättning är att höja kvinnans och familjens levnadsstandard genom utbildning, rådgivning och samhällsutvecklande program. Marthaförbundet har varit medlem i ACWW sedan organisationen grundades på 1930-talet.

Kongressen ordnas i Åbo mässcentrum och kommer att innehålla förutom plenum och ställningstaganden i olika frågor också föreläsningar, kulturprogram, sightseeing mm. Dessutom är detta en ypperlig chans att lära känna kvinnor från hela världen och knyta nya kontakter.

Du som medlem av Marthaförbundet har möjlighet att delta i hela kongressen genom att anmäla dig till ACWW före den 7 februari 2007, då är deltagaravgiften 330 £ (ca 475 €). Anmäler du dig efter det men före 13 april 2007 är avgiften 360 £ (ca 520 €). Avgiften inkluderar inte boende. Men det kommer också att erbjudas möjlighet för dig att delta i kongressen enbart under en eller några dagar. Mera information om detta ges senare.

Känner du att du eller din förening vill hjälpa till som volontärer under kongressen med diverse uppgifter, och på det sättet få en chans att delta i arbetet kring en internationell konferens, tveka inte att kontakta Marthaförbundets verksamhetsledare Christel Raunio per tfn 09-6962 2555 eller e-post christel.raunio@martha.fi.

Mera info i nästa nummer av Martha eller på hemsidan www.acwwfinland2007.com eller på www.acww.org.uk.

ACWW är den största organisationen i världen för landsbygdens kvinnor med medlemmar i över 70 länder. ACWW:s målsättning är att höja kvinnans och familjens levnadsstandard genom utbildning, rådgivning och samhällsutvecklande program. Marthaförbundet har varit medlem i ACWW sedan organisationen grundades på 1930-talet.
Se alla artiklar