Kriterier för Årets marthagärning

Årets marthagärning är en sådan händelse eller en sådan insats som kan ses som speciellt utmärkande för de värden martharörelsen står för, och det arbete som förbundet med dess distrikt och föreningar gör. Utmärkelsen Årets marthagärning ges till en marthaförening, -krets eller en enskild medlem.

Årets marthagärning ska inspirera andra, fungera som en väckarklocka för hela martharörelsen och förstärka uppfattningen att rörelsen är i tiden och en del av samhällsutvecklingen. Det kan vara en insats som främjar martharörelsen och ger prov på samhällsengagemang, marthaomsorg eller utveckling av verksamheten och rörelsen, eller en trendskapande eller banbrytande gärning.

År 2014, då Marthaförbundet fyller 115 år, betonas speciellt insatser som påvisar att Martha gör gott.

Distrikt och föreningar kan fram till 28.2.2014 nominera förslag på sådana insatser som har gjorts av föreningar eller enskilda medlemmar inom distriktet till Marthaförbundets kansli, kansliet@martha.fi, eller förbundsdirektör Christel Raunio, christel.raunio@martha.fi.

Marthaförbundets centralstyrelse behandlar förslagen på sitt möte i mars och väljer en gärning som premieras. Premieringen sker vid förbundets vårmöte 26.4.2014.

Se alla artiklar