Kriterier för Marthautmärkelser


Kategorier och kriterier:

Hederstiteln Årets Lucina ska gå till en förtroendevald som modigt har fört sin förening framåt och som har visat ett starkt engagemang när det gäller föreningens utveckling.

Titeln Årets samhällsinsats ges för en nytänkande, kreativ insats för en bättre värld, en vardag i taget. En insats som ger prov på Marthas samhällsengagemang. Denna utmärkelse kan ges till en marthaförening eller -krets, eller till en enskild medlem.

Utmärkelsen Årets förening tilldelas en förening som under det gångna året har arbetat för både föreningens och martharörelsens bästa. Föreningen har gjort en eller flera insatser för att utveckla sin verksamhet, samtidigt som den har inspirerat och främjat utvecklingen av martharörelsen.

Utmärkelserna ska gå till en sådan händelse eller en sådan insats som kan ses som speciellt utmärkande för de värden martharörelsen står för samt till det arbete som förbundet med dess föreningar och distrikt gör.

Utmärkelserna ges till en marthaförening eller -krets, eller till en enskild medlem.

Utmärkelserna ska inspirera andra. De ska visa på en rörelse i tiden, en rörelse som är en aktiv del av samhällsutvecklingen. Det kan vara insatser som visar hur Martha arbetar för en bättre värld, som främjar utvecklandet av martharörelsen och som är en inspirationskälla för alla.

År 2024 ska nomineringarna var inlämnade senaste 27.3 kl 23:59 via denna länk: https://www.lyyti.in/Nominera_...

Prisen delas ut på kvällsfesten i Vasa 4.5.

Se alla artiklar