Kolumn: Mera smartfisk på julbordet

Kolumn: Mera smartfisk på julbordet

Jul och julmat, härliga tider! Gravad lax, kallrökt lax, sill i olika kryddspad, mums! Men hur är det med braxen och mörten, till exempel? Finns de med på listan över julmat? Varför inte tänka klimatsmart och annorlunda i år och låta smartfisken simma in i köket?

Outnyttjade fiskarter såsom id, braxen, mört och nors, så kallad smartfisk, är förmånliga och näringsrika. Smartfiskarna är dessutom en bra proteinkälla och kan användas som en ingrediens i många goda fiskrecept.

Men benen då? Jovisst, mörtfiskar har många ben, men där får du vara listigare än fisken. Med hjälp av salt eller sura livsmedel kan benen mjukas upp. Citron-, havtorn- eller limesaft är bra att ta till, benen blir mjuka och ”smälter”. Gör du fiskfärs kan du mala ner benen så att de går att äta. Som bonus får du ett kalciumtillskott i maten.

Varför ska vi äta mera smartfisk? Förutom att smartfisk är förmånligt och näringsrikt minskar fiskandet av dessa arter övergödningen i Östersjön. Dessutom är det är klimatsmart att äta lokalt fångad fisk.

Övergödningen i Östersjön tar sig uttryck i exempelvis algblomminingar i juli-augusti. Massförekomsten av blågröna alger, eller cyanobakterier som de också kallas, beror på att de har fått rikligt av näringsämnen från havet, främst fosfor och kväve. Även mörtfiskar, exempelvis mört, id, braxen, sutare och björkna, gynnas av övergödningen i Östersjön. Genom att äta lokalt fångad fisk minskar vi mängden fosfor och kväve i Östersjön. Fisken tar upp dessa näringsämnen och genom fisket får vi bort dem ur havet.

Att äta lokalfångad fisk är klimatsmart, eftersom behovet av transporter minskar. Att föda upp boskap till köttproduktion kräver mycket åkermark och orsakar utsläpp av bland annat metangas som kan kopplas till djuren. Att byta ut kött till vildfångad fisk och övergå till en mer vegetarisk kost minskar matens näringsbelastning och också matens klimatpåverkan, vilket syns som ett minskat koldioxidavtryck.

Ett lågt kilopris, säsongsbetonat fiske, begränsad efterfrågan och osäkerhet kring hur fisken ska tillredas är några av de utmaningar som möter smartfisken, men vi kämpar vidare! Visar vi intresse och skapar en efterfrågan på våra outnyttjade fiskarter, ger vi en signal till hela fiskkedjan att vi vill ha mera smartfisk på julbordet.

Se alla artiklar