Klimatkrisen kräver omedelbara åtgärder

Klimatkrisen kräver omedelbara åtgärder

– Alla har ett ansvar att stävja klimatförändringen och genom att utlysa klimatnödläge vill Marthaförbundet bidra till att stoppa tåget, skriver verksamhetsledare Annika Jansson i sin ledare i tidskriften Martha nummer 4/2021.

I sommar har vi kunnat följa med nyhetsrapporteringen om utbredda skogsbränder och störtregn med översvämningar som följd. Att vi fått uppleva en mycket varm sommar med temperaturer kring 30 grader har inte undgått någon. Själv höll jag mig i skuggan och pausade stiglöpningen på grund av hettan.

Enligt det amerikanska väderinstitutet NOAA var juli i år den varmaste månaden som hittills uppmätts i världen sedan mätningarna började för 142 år sedan. 

FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC:s rapport som publicerades i augusti slår fast att vissa väderextremer beror på klimatförändringen. Vi är mitt uppe i en klimatkris med ännu oanade följder. Vi sitter på ett accelererande tåg som måste stoppas. Den stora frågan är bara hur detta ska göras? Marthaförbundet försöker bidra till att hitta svar på den frågan i den nya miljöpolicyn som för tillfället är under arbete.

Marthaförbundets årsmöte 24.4.2021 utlyste ett klimatnödläge. Det betyder att förbundet förbinder sig att vidta konkreta åtgärder för miljön: att motarbeta klimatförändringen, att arbeta för att bedriva en koldioxidneutral verksamhet och att utmana beslutsfattare att aktivt bekämpa klimatförändringen.

Arbetet med att uppdatera förbundets miljöpolicy har redan inletts och policyn kommer att behandlas på årsmötet 2022. Målsättningen är att erbjuda konkreta riktlinjer för verksamheten på alla nivåer: för medlemmar, kretsar, föreningar och distrikt.

I dag finns otaliga aktörer som forskar och visar på kopplingen mellan koldioxidutsläpp och ett varmare klimat. Det finns organisationer och personer som ropar högt, lägger fram fakta och demonstrerar eller delar med sig av tips för en hållbarare vardag: IPCC-rapporten som publicerades i augusti 2021, Greta Thunbergs miljörörelse som fyller tre år i höst, kommuner och städer som förbinder sig till att vara klimatneutrala inom fem till tio år, miljöorganisationen Natur och miljö, Instagram-kontot Klimatkompisarna ... Ja, listan kan göras oändligt lång.

Läget är allvarligt och omedelbara och drastiska åtgärder måste vidtas för att stoppa klimatförändringen. Vi måste dra i nödbromsen på det accelererande tåget. Användningen av fossila bränslen såsom stenkol, olja och naturgas måste minska och kolsänkorna bevaras. Finland är det land i världen som bränner mest torv, en värdefull kolsänka.

Alla har ett ansvar att stävja klimatförändringen och genom att utlysa klimatnödläge vill Marthaförbundet bidra till att stoppa tåget. Man kan lätt känna hopplöshet inför de hotbilder som målas upp, men om vi alla gör små justeringar i vårt vardagliga liv kan vi göra skillnad.

Den miljöpolicy som är under arbete kommer att förankras i hela medlemskåren. Tillsammans, och med marthakraft, ska vi dra vårt strå till stacken. Då är vi en kugge i det enorma hjul som sakta med säkert svänger utvecklingen mot det bättre. Och det är möjligt om vi alla bidrar.

Se alla artiklar