Julia Degerth är årets Ungmarthainspiratör

Julia Degerth är årets Ungmarthainspiratör

Styrelsen för Ungmartha rf har valt Julia Degerth till årets Ungmarthainspiratör 2019. Julia Degerth, känd för bloggen Grön i Åbo, brinner för att sprida sitt miljöbudskap och tar ner miljötänk på en nivå som passar alla.

Ungmartha vill gärna lyfta fram en ung person som i sitt dagliga liv på ett positivt sätt lyfter fram sådana värderingar och metoder som stödjer en hållbar livsstil. Under Marthaförbundets höstmöte den 23 november 2019 utsågs Julia Degerth till årets Ungmarthainspiratör 2019. Ordförande Anna Nylund överräckte en gåva samt ett diplom med motivering.

Julia Degerth är känd för bloggen Grön i Åbo och delar kontinuerligt med sig av sina bästa råd för ett mer ekologiskt liv. Degerth är även författare till boken Min lilla Gröna – tips för en ekologisk vardag. Boken vill inspirera läsaren till att leva ett grönare liv på olika plan. I fem kapitel om mat, resor, kläder, boende och vardag finns information och tips som är lätta att tillämpa i vardagen och som gör det grönare livet så enkelt och roligt som möjligt. 

”Jag brinner för att sprida mitt miljöbudskap och vill så gärna ta ner miljötänk på en nivå som passar alla. Det ska vara roligt, inte svårt, att leva hållbart. Det ska vara tillgängligt och inte en börda!” säger Julia.

Årets Ungmarthainspiratör utses av Ungmarthas styrelse, dock nödvändigtvis inte årligen.

Se alla artiklar