Jeanette Björkqvist är årets Fredrikastipendiat

Jeanette Björkqvist är årets Fredrikastipendiat

Journalisten och författaren Jeanette Björkqvist tilldelas årets Fredrika Runeberg-stipendium för sin samhällsmoderliga insats när det gäller att synliggöra frågor om människohandel och prostitution i dagens Finland. Årets Fredrikastipendiat är en kvinna som har gett en röst åt människor som vanligtvis inte hörs och synliggjort dem som vanligtvis inte syns. En röst åt människor som många inte vill höra.

Människohandel för sexuella ändamål är ett allvarligt brott och en grov kränkning av individens människovärde, integritet och mänskliga rättigheter. Offer för människohandel utnyttjas, kontrolleras och berövas sin frihet. Stipendiaten har skapat diskussion kring offrens ställning i Finland och Europa. Hon är inte rädd för att ta upp och lyfta fram tunga ämnen såsom människohandel, fattigdom och prostitution. Via sitt journalistiska kunnande har hon valt att ge utsatta människor samt offer för människohandel och prostitution ett lyssnande öra och sedan föra vidare deras berättelser.

Stipendiaten har gjort research för den dokumentärpjäs om människohandel Kvinna till salu som spelades på Svenska Teatern och turnerade i skolor under åren 2014–2015. Genom en gedigen läsning av forskningsrapporter, utredningar och rättegångsprotokoll samt genom intervjuer med sakkunniga och via dokumentärfilmer har hon skapat bakgrundsmaterial för att sedan skriva berättelsen om Katja. Via berättelsen lyfter hon fram den nedbrytningsprocess som leder till att en kvinna blir offer för människohandel med sexuella förtecken. Stipendiaten har också kastat ljus över de prostituerades situation i dagens Finland och gjort omfattande reportage om de östeuropeiska romerna, Europas utstötta folk.

Mera information ger Andrea Hasselblatt, ordförande för Finlands svenska Marthaförbund, ordförande för Fredrika Runeberg-fondens stipendiekommitté 2015, tfn 040 191 9424. Bilder för pressanvändning kan erhållas av informatör Karin Lindroos, tfn 050 361 6081.

Pressmeddelande 2.9.2015

Se alla artiklar