Jämlika medlemmar leka bäst

Med jämställdhet, som detta nummer av Martha har som tema, avses främst lika rättigheter mellan kvinnor och män. Jämlikhet i sin tur betyder att alla människor har lika rättigheter, samma värde, lika rätt att uttrycka sin åsikt – att alla ska behandlas lika oberoende av språk, civilstatus, religion och så vidare.

Att alla ska behandlas lika, speciellt inom ett förbund som alltid har jobbat för jämställdhet och jämlikhet, är förstås en naturlig utgångspunkt. Att alla medlemmar ska behandlas lika har också varit grundtanken bakom den stadge- och medlemsreform som Marthaförbundet har arbetat med de senaste åren. Reformen fick grönt ljus på vårmötet i Borgå i fjol och kommer att träda i kraft vid årsskiftet 2014. Att alla medlemmar – oberoende av när man kommit med i verksamheten – får samma information och samma medlemskap till samma pris och på samma grunder, är också en fråga om jämlikhet.

För oss på tidskriften Martha är detta en utmaning och innebär ett nytt och intressant fokus på vårt sätt att arbeta och kommunicera. Tidskriften, som i dag är en blandning av livsstilsmagasin och en kanal för medlemsinformation, ska framöver betjäna medlemmarna ännu bättre och mera mångsidigt för att på riktigt kunna titulera sig medlemstidning. Varje medlem ska via tidningen få veta vad som är på gång, och varje medlem ska också precis som tidigare kunna få sin röst hörd genom sin egen tidning.

Likaväl som jämlikheten gäller rätten att få information, likaväl är det en fråga om rätten och ansvaret att informera om sin verksamhet. Förbundet och dess verksamhet blir vad medlemmarna gör den till. Vi hoppas att du som är medlem också vill dela med dig av det din förening eller krets gör eller planerar att göra. Vi hoppas att du tar kontakt med oss och berättar vad som är på gång, så att vi på förhand kan gå ut med information och i efterskott få in bilder på och material om all den rika marthaverksamhet vi har inom organisationen. Vi gör tidningen, men vi behöver också dig för att kunna göra en medlemstidning just för dig – just för marthorna.

På tal om jämlikhet – det är även fråga om jämlikhet då vi talar om rätten att få vara med i verksamheten. Jag har alltid sett det som vår rörelses främsta styrka att vi har öppna dörrar och att alla är välkomna med. Ändå nås jag ibland av information om att vissa inte har fått komma med, av en eller annan orsak. Tack och lov är dessa fall inte många – men fullständigt onödiga. Marthaförbundet håller som bäst på att utarbeta en jämställdhetspolicy. Kanske vi också borde skriva ner en jämlikhetspolicy – för att svart på vitt visa att dörrarna till vår verksamhet är öppna? Alla som vill komma med är så klart hjärtligt välkomna med. Frågan är hur vi tar emot nya medlemmar i våra föreningar: Hur ska vi få alla att känna sig välkomna? Kanske också detta är ett tema för vår medlemstidning?

Christel Raunio,
förbundsdirektör

Se alla artiklar