Internationella konsumenträttsdagen 15.3: Skräpmat hotar barns hälsa

Skräpmat kännetecknas av onödigt mycket fett, socker och salt. Maten marknadsförs aktivt till barn och ungdomar. I marknadsföringen utnyttjas ofta populära ritade figurer eller andra starka associationer till barnens värld. Forskare hävdar att barn hellre äter brändmat än motsvarande produkter – trots att det är fråga om samma vara. Enligt finsk forskning är upp till 40 % av barnens och ungdomarnas dagliga måltider mellanmål.

Barnfetma en pandemi

I kombination med för lite motion kan skräpmat förorsaka fetma. Ett barn med övervikt lider troligtvis av samma problem även som vuxen. Fetma kan leda till allvarliga sjukdomar och kan i det långa loppet bli dyrt för samhället. Upp till 22 miljoner barn under fem år lider av övervikt eller fetma, och vi behöver förhindra att epidemin sprids.

Föräldrarnas inverkan på barnens kost är avgörande. Många föräldrar vill välja hälsosamma alternativ åt sina barn. Tyvärr motarbetas kostuppfostran i hemmen av en starkt barnfokuserad marknadsföring.

Forskning och kampanjer

CI utredde marknadsföringen av ohälsosam mat till barn i sex asiatiska länder.
Därutöver granskades marknadsföringen av frukostflingor som innehåller rikligt med salt och socker i 32 olika länder. På basen av forskningsresultaten har CI nu lanserat en kampanj för att rekommendera ett internationellt regelverk gällande marknadsföringen av livsmedel och alkoholfria drycker till barn.

Konsumentorganisationer har aktivt arrangerat nationella kampanjer i olika länder. En del livsmedelsföretag har deltagit i kampanjerna, och ändrat produkternas näringsinnehåll. Dessvärre har ändringarna varit obetydliga, och de har inte tillämpats världsomspännande.

Många regeringar har tagit initiativ för att förbättra situationen, exempelvis genom att begränsa marknadsföringen av ohälsosamma livsmedel i samband med barnprogram på TV. CI har bett Världshälsoorganisationen (WHO) att i samarbete med konsumentorganisationer och livsmedelsföretag dra upp riktlinjerna för ett effektivt internationellt regelverk. WHO ger sin rekommendation år 2010. Vi utmanar även nationella regeringar att se över sin reglering.

Till den finska arbetsgruppen för den Internationella konsumenträttsdagen år 2009 hör Kotitalousopettajien liitto - Hushållslärarnas förbund, Kuluttajat-Konsumenterna ry, Marttaliitto, Finlands svenska Marthaförbund, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Synskadades centralförbund och Arbetseffektivitetssällskapet.

Mera information:
Verksamhetsledare Christel Raunio, Marthaförbundet 050 351 3038
Puheenjohtaja Merja Siltanen, Marttaliitto 050 468 2315
Toiminnanjohtaja Kaisa Pannimaa-Pätsi Kuluttajat-Konsumenterna ry 044 514 1105

Se alla artiklar