Internationella dagen för konsumenträttigheter firas traditionellt den 15 mars


Den övergripande rubriken för dagen var ”Raha – vauvasta vaariin” (”Pengar – i alla åldrar”) och den workshop som Marthaförbundet tillsammans med Marttaliitto hade samarbetat kring hette ”Omaan kotiin – Till eget hem”. Där visades våra hemsidor gällande ekonomin, och besökarna fick fylla i ett ekonomitest samt göra upp en budget för två ”case”, en studerande och en ung löntagare.

Övriga organisationer som deltog i samarbetet var Försäkrings- och finansieringsrådgivningen FINE, Garantistiftelsen, MinEkonomi-projektet, Konsumentförbundet, Konkurrens- och konsumentverket, Konsumentforskningscentralen samt Synskadeförbundet.

De övriga workshopar som hölls behandlade ekonomin ur olika synvinklar för konsumenter i olika åldrar under rubrikerna ”Nät- och kortbetalningar”, ”Betalningsstörningar”, ”Tala om pengar-temavecka”,”Vardag som pensionär”, ”Ekonomikunskaper i olika åldrar”, ”Ungdomars skuldsättning och lån” samt ”Penningbruk utan hinder”.

Se alla artiklar