INTERNATIONELLA DAGEN FÖR KONSUMENTRÄTTIGHETER 15.3.2010

Dagen firas måndagen den 15 mars på Marttaliitto, Lappviksgatan 3, Helsingfors. Tillfället är öppet för alla intresserade kl. 13–14. Välkomna!

PROGRAM

Öppningsord
Verksamhetsledare Liisa Niilola, Centralen för lantbruks- och hushållskvinnor

Inköpens finansieringsalternativ
Utvecklingschef Anne Nisén, Finansbranschens Centralförbund

Plus och minus för en varas tilläggsförsäkring
Försäkringsexpert Katja Lappi, Försäkrings- och finansrådgivningen

Betalar du för tilläggsgaranti?
Ledande juristen Tuula Sario, Finlands Konsumentförbund

Kommentar
Forskningschef Anu Raijas, Konsumentforskningscentralen

På webbadressen m2hz.net/kuluttajauutiset kan man se ett tv-program och en animation om alternativa betalningssätt och kostnaderna för dem. Därtill sänder lokalradiostationer program om ämnet.


MERA INFORMATION OCH FRÅGOR:

Ekonomiexpert Janine Smeds, 043 820 0073, janine.smeds@martha.fi, Finlands svenska Marthaförbund rf

Verksamhetsledare Kaisa Pannimaa–Pätsi, 044 514 1105, kaisa.pannimaa-patsi@kuluttajat-konsumenterna.fi, Kuluttajat-Konsumenterna rf

Verksamhetsledare Liisa Niilola, 040 555 5035, liisa.niilola@proagria.fi, Centralen för lantbruks- och hushållskvinnor rf

Till arbetsgruppen i Finland hör: Finlands svenska Marthaförbund rf, Hushållslärarnas förbund rf, Konsumentverket, Kuluttajat-Konsumenterna rf, Centralen för lantbruks- och hushållskvinnor rf, Marttaliitto rf, Synskadades Centralförbund rf, Finlands Konsumentförbund rf och TTS research.


Se alla artiklar