Information om fågelinfluensan

Servicenumret du kan ringa är 0800-02277 eller så kan du skriva ner dina frågor och sända dem per e-post till adressen lintuinfluenssa@mmm.fi.

I telefonen svarar studerande vid Helsingfors Universitets veterinärmedicinska fakultet och frivilliga från Finlands Röda kors.

Klicka här för att läsa mera - under rubriken Aktuellt finns samlat mycket information, bl.a. frågor och svar, fakta, osv. Informationen uppdateras kontinuerligt på Jord- och skogsbruksministeriet.

Här kan du läsa förslaget till nationell beredskapsplan (på finska).

Enligt de anvisningar som ges kan man använda inhemska ägg och inhemsk kyckling som tidigare bara man följer allmänna hygienföreskrifter.

Den trygga matlagningens ABC

* Tvätta alltid dina händer innan du börjar laga mat och före du äter. Kom ihåg att också tvätta händerna när du i matlagningen byter från kött och fisk till grönsaker eller tvärtom. Tvätta händerna då du går från en råvara till en annan såsom från tillredning av sallad till hantering av färdig mat.

* Förvara livsmedel som lätt blir skämda kallt, i +2-5 C grader.

* Alla kärl och bestick samt arbetsytor som kommit i kontakt med rått kött skall diskas omsorgsfullt innan de används för hantering av tillrett kött eller andra livsmedel. Det är bäst att hantera råa livsmedel, grönsaker och tillredda livsmedel med skilda redskap och skärbräden så att korssmitta undviks.

* Hetta upp maten helt igenom så att den bubblar och ångar minst två minuter så förintas skadliga mikrober och virus. Smaka aldrig på rått eller otillräckligt stekt fjäderfä.

* Genomstek alltid fjäderfä, ägg, köttfärs och styckat eller tärnat kött.

* Undvik att sprida bakterier från ett ställe till ett annat. Undvik korssmitta mellan råvaror och färdig mat, dvs spridning av mikrober från ett livsmedel till ett annat via redskap och arbetsytor.
Se alla artiklar