Hur vill du fira? Svara på jubileumsenkäten nu!

Hur vill du fira? Svara på jubileumsenkäten nu!

Du kan när som helst delta i vår jubileumsenkät genom att svara på frågorna här. Varje svar är viktigt för oss. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att få en så bra bild som möjligt av vad du önskar uppmärksamma under jubileet 2019. Alla svar behandlas anonymt och konfidentiellt, enskilda svarare kan inte identifieras. Tack för att du tar dig tid att besvara frågorna!

Se alla artiklar