Höstlovsläger med Ungmartha 2023

Höstlovsläger med Ungmartha 2023

Höstlovsläger arrangeras i år i Åbo, Vasa och Helsingfors. Välkommen med!

Anmälningar tas emot till följande läger:

* Marthaköket, Helsingfors, Busholmen 16-18.10.2023:https://www.lyyti.in/host23

* Haga skola, Vasa 16-18.10.2023:https://www.lyyti.in/hostvasa23

* Marttakulma, Åbo 18-20.10.2023: https://www.lyyti.in/hostabo23

Lägren är för barn i lågstadieåldern och programmet består av matlagning, pyssel, lekar och utevistelse. Välkommen med!

Se alla artiklar