Harriet Strandvik är årets matkulturstipendiat

Harriet Strandvik är årets matkulturstipendiat

Harriet Strandvik, åländsk matinspiratör och företagare, har utsetts till årets matkulturstipendiat 2022. Stipendiaten erhåller en summa om 1 000 euro. Förbundsordföranden Andrea Hasselblatt delade ut stipendiet.

Marthaförbundet firade den finlandssvenska matkulturdagen den 9 oktober på Restaurang Seagram på Föglö, Åland. Matinspiratören och företagaren Harriet Strandvik utsågs under dagen till årets matkulturstipendiat. 

Prismotiveringen lyder:

”Harriet Strandvik, hushållslärare, projektledare, måltidscoach och martha, har profilerat sig som en föregångare när det gäller att inspirera till hållbarhet och god kvalitet inom mat och måltid. Hennes verksamhet präglas av ett brett engagemang för barn, mat och hälsa både på och utanför Åland. Strandvik arbetar dagligen med matfostran och förespråkar outtröttligt bättre måltider. Hon tar sig an beslutsfattare med samma självklarhet som hon sliter på köksgolvet. I dag är hon verksamhetsledare för föreningen Mathantverkare på Åland, ett intresseorgan för mathantverkare som erbjuder matlagningskurser, föreläsningar och fortbildning inom måltidsbranschen. Via sitt energiska arbete och sina gränsöverskridande nätverk är Strandvik en målmedveten ambassadör för den finlandssvenska matkulturen och en framsynt förebild för hela martharörelsen.”

Marthaförbundets matkulturstipendium på 1 000 euro delas årligen ut åt en matkulturpåverkare i samband med den finlandssvenska matkulturdagen som firas den 9 oktober. Årets matkulturtema är havets smaker.

Bild ur matkulturmagasinet Havets smaker

Matkulturmagasinet Havets smaker

I samband med firandet av matkulturdagen lanserades årets matkulturmagasin. I magasinet dyker vi under havsytan och vandrar längs med strandkanten för att hitta råvaror till middagen, året runt. Vi plockar, fiskar och tillreder allt från blåstång, mört och kärleksört till tarmalg, lake och strandaster. Smakliga recept på smartfisk som nors och hornsimpa varvas med instruktioner för att rensa och filea olika fiskarter. Dessutom ger vi en introduktion till användningen av alger och strandväxter i matlagningen.

Årets matkulturmagasin Havets smaker
Årets matkulturmagasin bjuder bland annat på läckra säsongsinspirerade recept och tipsar om användningen av alger och strandväxter i matlagning.

Matkulturmagasinet kommer med posten till Marthaförbundets medlemmar och delas ut på kurser och mässor. Magasinet kan även beställas lådvis via martha.fi, exempelvis till skolor.

Foto Karin Lindroos

Visste du detta?

Den finlandssvenska matkulturdagen

Den finlandssvenska matkulturdagen instiftades på initiativ av Finlands svenska Marthaförbund år 1991 och firas årligen den 9 oktober. Avsikten med dagen är att uppmärksamma och bevara de unika finlandssvenska mattraditionerna.

Se alla artiklar