Har du koll på studiestödet?

Har du koll på studiestödet?

Då du börjar studera blir du berättigad till att lyfta både studiepenning, allmänt bostadsbidrag och studielån. Men hur kommer man igång? Hur vet man hur mycket stöd man kan få? Och hur fungerar inkomstgränserna? För att fullt kunna fokusera på studierna, är det bra att känna till vissa praktiska saker som gäller dina stöd.


10 smartha tips som hjälper dig under studietiden

Studiepenning och skatt
Studiepenningen är 250,28 euro både då du studerar på andra stadiet eller vid en högskola och bor självständigt. Studiepenningen är skattepliktig inkomst. FPA drar automatiskt av 10 procent av bidraget vid utbetalning, men då du beställer skattekort lönar det sig att meddela skatteverket om hur många månader du lyfter studiepenning.

Inkomstgränserna
Ifall du lyfter studiepenning för nio månader, kan du utöver stödet ha en inkomst på 11 850 euro. Ifall du överskrider denna gräns under kalenderåret, kommer du att vara tvungen att betala tillbaka av ditt stöd. Förutom löneintäkter räknas också kapitalinkomster och stipendier till intäkter som påverkar studiepenningen. Bekanta dig i början av studierna med inkomstgränserna för att undvika otrevliga överraskningar.

Tips! Spara alla lönespecifikationer. Då är det lättare att ha koll på hur mycket du har förtjänat.

Studiestöd under sommaren?
Du kan också lyfta studiepenning under sommarmånaderna om du väljer att studera på sommaren. Kom ändå ihåg att detta kommer att sänka din inkomstgräns.

Justera din inkomstgräns
Ibland händer det att man har förtjänat över sin inkomstgräns. Då kan du själv höja din inkomstgräns i FPA:s e-tjänst genom att annullera obetalda stöd eller frivilligt betala tillbaka redan utbetalda stöd. Då du frivilligt betalar tillbaka av dina stöd, slipper du räntan på 7,5 procent som FPA lägger till ifall de blir tvungna att kräva tillbaka av ditt stöd.

Brutto eller netto?
FPA räknar alltid med din bruttoinkomst, det vill säga inkomsten före skatt.

Studieframgång
Förutom dina inkomster följer FPA också med din studieframgång. För att vara berättigad till studiepenning, måste du avklara i genomsnitt 5 studiepoäng per stödmånad och 20 studiepoäng under varje läsår.

Stöd för boende
Allmänt bostadsbidrag kan du söka som stöd för dina boendekostnader. Beloppet på bostadsbidraget beror på vilken ort du bor på och dina egna inkomster. Ifall du bor med en annan person, kan även denna persons inkomster påverka det slutliga beloppet. Använd FPA:s räknare för att se hur mycket ditt hushåll kan lyfta allmänt bostadsbidrag. För att dina inkomster i ett enpersonshushåll inte ska påverka ditt bostadsbidrag, måste bruttoinkomsterna ligga under 719 euro per månad.

Tips! Bekanta dig med både nedre och övre inkomstgränserna som gäller för allmänt bostadsbidrag.

Statsgaranti och studielån
FPA beviljar dig statsgaranti för att du ska kunna ansöka om studielån hos banken. Staten går alltså i borgen för ditt lån och du behöver inga säkerheter för att få lån.

Hur lyfter man studielån?
Då du fått beslut om den beviljade stadsborgen bokar du tid till banken för att lyfta lånet. Beloppet på studielånet är 650 euro per månad och kan lyftas i två rater. Första raten kan lyftas från och med 1.8 och andra raten från och med 1.1. Kom ihåg att raterna måste lyftas under läsåret, det vill säga senast 31.7.

Utexaminering och studielån
Efter att du avslutat studierna måste du betala tillbaka lånet till banken. För att göra detta kommer du överens om en betalningsplan. Återbetalningen börjar i medeltal cirka 1,5 år efter att du har utexaminerats, det vill säga då banken har fått meddelande från FPA att du inte längre är studerande.


Källa: FPA

Se alla artiklar