19.02.2020

Gratis fortbildning om kemikaliesmarta daghem på sex orter i Svenskfinland

Gratis fortbildning om kemikaliesmarta daghem på sex orter i Svenskfinland

Vilka skadliga kemikalier kan det finnas i vardagliga föremål på ett daghem, och hur kan man enkelt och effektivt minska på dem?

Projektet Giftfritt dagis ger sig ut på fortbildningsturné i hela Svenskfinland denna vår. På sex olika orter får du ta del av viktig information kring skadliga ämnen i plaster och kemikalier, som innebär en risk särskilt för små barn. 

Fortbildningen riktar sig i första hand till daghemspersonal, men också allmänheten är välkommen att delta. Tillfällena är gratis och vi bjuder på kaffe med dopp! Anmäl dig på martha.fi/evenemang

Känner du någon som jobbar på dagis? Missa inte att tipsa dem om fortbildningen! 

Hitta en fortbildning nära dig!

5.3 Vasa restaurang Hejm, kl 14-17. Anmäl dig här

16.3 Jakobstad Aspegrens trädgård, kl 14-17. Anmäl dig här

7.4 Borgå Restaurang Hanna-Maria, kl 14-17. Anmäl dig här

8.4 Karis Art Café Serendipity, kl 14-17. Anmäl dig här

16.4 Åbo Hus Lindman, kl 14-17. Anmäl dig här

23.4 Närpes Hotel red and green, kl 14-17. Anmäl dig här

Ladda ner infobladet här

Se alla artiklar