Gör så här vid ett roterande elavbrott

Gör så här vid ett roterande elavbrott

Vi kan stå inför elbrist den kommande vintern och då måste elförbrukningen begränsas så att inte hela elsystemet kollapsar. Elbristen kommer att lösas med korta regionvist roterande planerade elavbrott. Gör så här om ditt hushåll berörs.

De planerade elavbrotten beräknas räcka max två timmar. Samma region kan ha flera upprepade elavbrott, men elavbrotten sker med flera timmars intervall.

Syftet med de planerade elavbrotten är att samhällskritiska funktionerna som polis- och brandkår, nödcentraler, sjukhus, vatten- och elbolag ska kunna garanteras el i alla situationer. 

De planerade elavbrotten infaller mest sannolikt under de tider då elförbrukningen är som högst, dvs vardagsmorgnar mellan kl. 7 och 9 och eftermiddagar mellan kl. 16 och 18.

Faktorer som påverkar sannolikheten för elbrist är:

 • Fungerar vår inhemska elproduktion utan problem?
 • Får vi el från Sverige?
 • Är vintern mild och blåsig?

Vi kan alla påverka risken för planerade elavbrott genom att minska vår elförbrukning och speciellt genom att minska vår förbrukning då varning om elbrist getts.

Elbristen har tre olika nivåer:

 • Möjlig elbrist (1): Prognoserna visar att Fingrid (finländarnas stamnätsbolag) inom den närmaste framtiden (2–15 h) inte kommer att kunna upprätthålla den mängd av snabb störningsreserv som motsvarar ett dimensionerande fel och den inhemska produktionen och importen inte räcker för att täcka elförbrukningen.
 • Hög risk för elbrist (2): All tillgänglig elproduktion i Finland är i bruk och det finns ingen ytterligare el att få från grannländerna.
 • Elbrist (3): Elproduktionen och importen räcker inte för att täcka förbrukningen och Fingrid tvingas, med systemansvarigs rättigheter, att koppla bort elförbrukning.

Ring inte nödcentralen

Elavbrott kan också uppstå i normala situationer på grund av väderpåverkan eller olika tekniska fel. Därför ska vi alltid ha beredskap för elavbrott. Ett elavbrott är ingen nödsituation om inte några hotande följder uppstått. Därför ska du inte kontakta nödcentralen för att höra dig för om elavbrottets längd. Du behöver inte heller ringa ditt elbolag vid planerade elavbrott, men om du inte har fått ett textmeddelande om ett oväntat elavbrott trots att du har beställt tjänsten, kan du meddela elbolaget t.ex via deras hemsida. Undvik att överbelasta telefontjänsten.

Så nås du av informationen

När risken för elavbrott uppstår får du information om det via ditt elbolag och nyheterna. Du kan också beställa meddelande om elavbrott från ditt elbolag eller följa med Fingrids app Tuntihinta-Timtaxa.

Det är en bra idé att öva hemma med hela familjen vad man ska göra vid elavbrott. Anvisningarna nedan är allmänna och vi rekommenderar att du gör upp din egen beredskapsplan utifrån hur och var du bor. Bor du i en lägenhet med fjärrvärme och utan eldstäder behöver du förbereda dig på ett annat sätt än om du bor i ett egnahemshus med utedass, vedspis och brunn. Bekanta dig också med 72 h beredskapsinformationen.

Vad behöver jag göra inför och under ett planerat elavbrott?

 • Håll dig lugn, elavbrottet hanteras av experter som övat inför denna situation
 • Belysningen stängs av vid elavbrott, se till att du har fick- eller pannlamporna laddade och med extra batterier. Kontrollera regelbundet att de fungerar.
 • Stäng av elen till spisen, mikrovågsugnen, stryklodet, kaffekokare, bastu-ugnen, el-värme-element och disk- och tvättmaskiner. Det här är viktigt så att inga bränder ska uppstå när elen återkommer.
 • Ha en laddad reservströmkälla för telefon och t.ex dator.
 • Övervaka brinnande ljus och brasor. Se till att du har din brandvarnare och släckningsutrustning i skick.
 • Stäng fönster och dörrar för att bevara värme inomhus.
 • Lämna på en lampa eller belysningen i ett rum så att du märker när elen återkommit.
 • Vattendistributionen kan upphöra en tid efter elavbrott. Reservera dricksvatten.
 • För att avloppsystemens kapacitet inte skall överskridas och leda till eventuell översvämning bör du undvika att duscha eller bada i badkar under elavbrottet.
 • Ha mat hemma som du kan äta utan tillagning.
 • Undvik att använda kylskåp eller frys. Mat kan förvaras utomhus om temperaturen är lägre än +6 grader.
 • Använd inte hissen.
 • Om det inte kommer vatten under elavbrottet kan du urinera i toaletten. För avföring använd en plastpåse som du spänner över toalettstolen och som du fodrar med material som suger upp vätska. Påsen med avföring ska sedan föras till blandavfallskärlet. Du får inte lägga avföring i bioavfallskärlet, inte ens om du skulle ha använt en bioavfallspåse.
 • Använd handdesinfektionsmedel om du inte kan tvätta händerna med tvål och vatten.

Vad ska jag göra efter elavbrottet?

 • Koppla inte omedelbart på all utrustning som använder el. Elbristen kan fortgå så det lönar sig att spara el för att undvika förnyade elavbrott.
 • Kontrollera utrustningen som använder el, fungerar den som normalt.
 • Var försiktig när du tappar varm vatten. Vattnets temperatur kan variera och vara brännande hett under och efter elavbrottet.

Se alla artiklar