Ge en gåva som varar länge!

Vad i fridens namn ska man ge en kvinna som säger att hon varken vill ha eller behöver någonting, onödigt skräp har hon redan för mycket av? Som i hemlighet ändå önskar att någon kom ihåg henne, åtminstone en smula?

Denna kvinna har alldeles uppenbara martha-kvaliteter – ge henne ett medlemskap i Marthaförbundet!

Detta får hon

Förutom vår medlemstidning, tidskriften Martha, som utkommer med sex nummer per år, erbjuder vi varje enskild martha ett forum för samhällsengagemang och kreativitet. Att vara martha är en livsstil. Det är kunskap och idéer, nätverk och gemenskap, det är roligt och lustfyllt. Det finns lika många sätt att vara martha som det finns medlemmar. Och vi är många, närmare 10 000 finlandssvenska kvinnor och män.

Att bli medlem

Privatpersoner kan bli direkta medlemmar i förbundet för ett pris om 45 euro. Privatpersoner eller sammanslutningar med rättshandlingsförmåga som vill stödja förbundet kan bli understödande medlemmar för ett pris om 200 euro. Vill man ta en aktiv roll i vår verksamhet, kan man överväga att gå med i en krets eller förening. En prenumeration på Martha ingår alltid i medlemsavgiften.

Som gåvogivare betalar du medlemsavgiften för gåvomottagaren, men hon måste själv skriva in sig som medlem i Marthaförbundet. Det kan hon göra på nätet genom att gå in här och fylla i det elektroniska formulär som finns på sidan. Hon fyller också i gåvogivarens namn och kontaktuppgifter på samma sida, och vi sänder dig en vanlig faktura med posten i början av år 2014.

Ta kontakt!

Har du frågor, hör av dig till Petra Högnäs på tfn 044 280 6609 eller petra.hognas@martha.fi, eller Marika Seger på tfn 044 735 4971 eller marika.seger@martha.fi.

Se alla artiklar