Garantera ett näraliggande BB också i framtiden

De diskussioner som nu förs gällande nedläggning av de mindre förlossningsavdelningarna såsom i Ekenäs (och eventuellt Borgå), betyder det bl. a att avståndet till närmaste BB kan uppgå till, i värsta fall, 250 km. En centralisering av förlossningar påstås medföra ekonomisk nytta, lättare rekrytering och en tryggare förlossningsmiljö. Störst är ändå inte alltid bäst.

Västra Nylands sjukhus förlossningsavdelning (Ekenäs BB) har t ex kvalificerat sig som ett babyvänligt sjukhus enligt Världshälsoorganisationens (WHO) och Unicefs Baby Friendly Hospital Initiative-program som bl.a. framhåller betydelsen av att bevara, stöda och främja amningen.

Så som nätverket idag är uppbyggt, kan man trygga en näraliggande och svenskspråkig service. Förlossningsavdelningarna i Borgå och Ekenäs är fullständigt tvåspråkiga.
Att trygga ett näraliggande BB är viktigt också ur kvinnoperspektiv. Marthaförbundet vill därför att ett tillräckligt tätt nätverk av BB i Finland ska kunna bevaras. Vi vill att våra kvinnor ska kunna föda barn på ett näraliggande BB med personlig svenskspråkig service.

Katarina Rejman
Ordförande

Christel Raunio
Verksamhetsledare

FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND R.F.


Se alla artiklar