Frivilligåret i fokus

"Undersökningar visar att frivillig och självinitierad verksamhet främjar livskvaliteten och skapar lycka och hälsa bland de aktiva.” Så inleds den appell som även Marthaförbundet – tillsammans med andra tredje sektorns organisationer – har skrivit under inför nästa regeringsprogram med en uppmaning att röja hinder för frivilligverksamhet samt att ge verksamheten den erkänsla den förtjänar.

Marthaförbundet bygger långt på frivilligverksamhet. Med cirka 450 föreningar och kretsar är det många som på sin fritid leder föreningsarbetet. Det är dock inte allt. Det är en otrolig mängd frivillig hjälpverksamhet som sker inom marthaföreningarna. Pengar samlas in för olika viktiga ändamål genom kaffeserveringar, middagar och kräftskivor. På många orter stickas sockor till alla nyfödda. Besöks görs till ålderdomshem, skolor och daghem för att läsa, lära och mötas. Man bakar, sköter om hemgårdar och ställer ofta upp där det behövs en hjälpande hand. Där martha finns, finns det vanligtvis också handlingskraft.

Genuina kontakter

Frivilligverksamheten får mig osökt att tänka på årets Gemensamt ansvar-insamling. Årets insamling går delvis till att förebygga ensamhet bland unga, en målgrupp som är viktig eftersom man har konstaterat att var femte ungdom känner sig ensam i dag. Ensamheten berör dock inte enbart unga, utan alla åldersgrupper. Trots oändliga möjligheter till kontakt via bland annat de sociala medierna, är det många som känner sig mera ensamma än någonsin. Ibland frågar jag mig vart den direkta, genuina kontakten människor emellan har försvunnit? Är det så att vi i vår tidspressade värld glömt bort att ibland stanna upp och se oss omkring? Glömt bort att det är tillåtet att stänga av mobilen och logga ut från all information, om ens för en liten stund?

Att vara aktiv i frivilligverksamheten handlar mycket om att ge av sig själv, dela med sig av kunskap, om vänskap. Att få växa tillsammans med andra. Att finna ett sammanhang, att någon ser dig, att få vara en del av en större gemenskap. Att ha tid att umgås med andra. Det är att vara martha i ett nötskal, så välkommen med!

Frida Nylund
t.f. förbundsdirektör

Se alla artiklar