Friskare, starkare, lyckligare

– Är du kvinna?
– Jo.
– Tror du på jämställdhet?
– Jo.
– Tror du på lika lön för lika arbete?
– Jo.
– Är du feminist?
– Njaa…

Feminism är ett ord som väcker starka känslor. De må sedan vara positiva eller förvånade, speciellt i oväntade sammanhang (som marthafeminism), eller negativa. Alla verkar ha en åsikt om feminismen, en rörelse som har lika många nyanser som det finns kvinnor. Vi kan tala om likhetsfeminism, särartsfeminism eller till exempel marthafeminism.

Feminismen är en ideologi, en rörelse, vars målsättning är att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män. Någon har beskrivit feminismen som att gå omkring i för små skor, väl medveten om att det inte är fötterna som är för stora utan skorna som inte passar.

Med jämställdhet avses att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter men också lika möjligheter på livets alla områden. Då Marthaförbundet lanserade begreppet marthafeminism, ville vi välja ett ord som ger vårt arbete för kvinnan den rätta nyansen. För Marthaförbundet innebär ordet marthafeminism kvinnans möjligheter att välja. Vi vill ge kvinnan verktyg att se sina möjligheter, utnyttja sina nätverk och inhämta kunskap. Samtidigt vill vi arbeta för balans i livet för kvinnan och hela samhället.

Det är en viktig uppgift vi axlar och ett arv vi bär vidare. Utan kvinnorörelsen skulle hela demokratiseringsprocessen ha tagit mycket längre tid och kanske också en annan vändning. Dagens samhälle skulle också ha sett mycket annorlunda ut. Det var kvinnorörelsen som arbetade fram rösträtt för kvinnor. Det var också kvinnorörelsen som ursprungligen arbetade för pappaledighet.

Därför är det ganska förvånande att nu, då Marthaförbundet uttalat arbetar för kvinnor, få frågan: Överger ni männen då? Den frågan är onödig eftersom vi är övertygade om att arbetet för kvinnan och ett jämställt samhälle också gagnar männen. Sociologen och mansforskaren Michael Kimmel från USA har sagt att kvinnors arbete för jämställdhet också ger männen flera möjligheter. Inte minst då det gäller att välja familjen framför arbetet. Han har i sin forskning kommit fram till att kvinnor som lever i jämställda relationer mår bättre, är friskare och lyckas bättre i sina förehavanden. Deras barn lyckas bättre i skolan, är friskare och har därmed mindre frånvaro. På samma sätt mår också männen i en jämställd relation mycket bättre, de är friskare och dricker mindre alkohol. Det har också visat sig att båda parterna därmed får ett lyckligare kärleksliv.

Vem vill inte må bättre, vara friskare och lyckas i högre grad? Det är ju just det som Marthaförbundet jobbar för med visionen om balans i vardagen oberoende av att det finns skillnader mellan män och kvinnor. För trots det är det en fråga om att ge varje individ, oberoende av könet, rätten till samma möjligheter. Vårt medel för att nå dit är marthafeminism – en tro på kvinnans växtkraft.


Christel Raunio
verksamhetsledare

Se alla artiklar