Från restprodukt till resurs – dags att börja uppskatta ullen igen!

Från restprodukt till resurs  – dags att börja uppskatta ullen igen!

Under de senaste åren har en förändring skett i hur man ser på fårullen. Men fortfarande finns det logistiska och tekniska utmaningar som behöver ses över innan hela kedjan fungerar friktionsfritt.

För bara några år sedan fanns det inget intresse för finländsk fårull. Många av de som förädlade ullen hann avsluta sin verksamhet och den samlade kunskapen var nära att gå förlorad. I dag är situationen en annan. Tack vare stickboomen och lägre inomhustemperaturer på grund av den rådande situationen på elmarknaden har intresset för inhemsk ull åter vaknat. Det nyvaknade intresset har också bidragit till att den ekonomiska ersättningen till fårfarmaren har stigit.

Får på bete
Bildtext: Betande får skapar öppna landskap, vilket främjar den biologiska mångfalden.

Pågående projekt

I Norden finns det i dagsläget flera pågående projekt för en ökad användning av fårull. Projekten omfattar ullproduktion såväl till textilindustrin som till mer tekniska lösningar, exempelvis till isolering av hus och marktäckande dukar till trädgården. Ullen har goda egenskaper för att användas i trädgården, bland annat förmågan att binda fukt och värme, liksom goda gödslingsegenskaper.

Ull är en naturlig fiber som går att återanvända och återvinna. Återanvänd ull framställs genom att det gamla uttjänta ulltyget rivs – eller klipps isär – och spinns på nytt. Processen leder till att fibrerna blir kortare och kvaliteten sämre än originalet, men den energimängd som går åt för att producera återvunnen ull jämfört med nya ullfibrer uppgår till omkring hälften av den ursprungliga. Merparten av den ull som återanvänds går till fyllningsmaterial, som för att höja kvaliteten kan blandas med nyproducerad ull eller andra material.

Den andra stora boomen i dag är odling. Kombinationen ull och odlingstrend samt minskad användning av plast i samband med odling har gett en ny produkt: en matta i ull för att förhindra ogräs i odlingen. 

Ylletröja med strömsömönsterr

Sämre kvalitet

Ullen sorteras i samband med klippningen. Ull av sämre kvalitet, som inte lämpar sig till garn, kan användas i trädgården, speciellt om man har problem med små hjortdjur i trädgården eftersom de ogillar lukten från ullen.

För att få upp värdet på råullen krävs ökad kunskap om ullskörd och hantering av ull. En ökad användning av ull kräver också olika insatser, bland annat fler inhemska aktörer inom förädlingen. Även arbetet med avel av produktionsdjur behöver inriktas på ullens kvalitet, och inte enbart på dess egenskaper. På endast ett fåtal raser görs i dag ullmönstring, det vill säga bedömning och gradering av fårullen.

Yllesockor hänger på snöig trädgren

5 goda orsaker att uppskatta ullen

  1. Ull är ett hundraprocentigt förnybart och naturligt material, vilket gör den till ett av de mest hållbara materialen i världen. De betande fåren skapar öppna landskap och främjar på så sätt den biologiska mångfalden.
  2. En anledning till att ull lämpar sig väl för kläder är att den absorberar fukt och kan transportera bort fukten från huden. Det är därför man ska använda plagg i ull närmast huden och på fötterna. Om du svettas leds fukten bort från huden och du slipper känna dig kall och blöt.
  3. Många har den uppfattningen att det blir väldigt varmt med ullkläder en varm sommardag, men så är inte fallet. Ullen är värmereglerande och kan på vintern ha en värmeisolerande effekt, medan ett tunnare ylleplagg mycket väl kan användas på sommaren.
  4. Ull är flamhämmande och kan användas till att släcka eld.
  5. Ull är självrengörande och lätt att hålla ren. Vädra plagget i stället för att tvätta det.


Se alla artiklar