Framtidens medlemsorganisation skapas tillsammans

Framtidens medlemsorganisation skapas tillsammans

"Efter en kris uttrycks ofta målsättningen att bygga upp någonting som är bättre än det som fanns före krisen", skriver förbundsordföranden Andrea Hasselblatt i ledaren i tidskriften Martha nr 3/2022.

Efter en kris uttrycks ofta målsättningen att bygga upp någonting som är bättre än det som fanns före krisen. Våra värderingar om hållbarhet, självhushållning och ökad jämlikhet är perfekta klossar för det nya samhällsbygget. Beställningen på vår rörelse är om möjligt större än någonsin tidigare.

Ovanstående vision förverkligar vi med er, bästa medlemmar, förtroendevalda och personal, genom att bygga en ny strategi för Marthaförbundet. En strategi som ska sträcka sig mellan åren 2023 och 2025. Den nya strategin ska stödja förbundet och leda oss vidare i arbetet – som medlemsorganisation, som rådgivningsorganisation och som beredskapsorganisation.

En fungerande strategi ska svara på tre elementära frågor: Var är vi i dag, vad vill vi vara i framtiden och hur ska vi ta oss dit?

Var är vi i dag? Vi är experter på vardagen och ledande inom vardagskunskap. Vi har sakkunskapen och redskapen för att bygga en bättre värld – en värld som vi med gott samvete kan lämna efter oss till kommande generationer. Vi står för en unik kvinnogemenskap som driver de viktigaste samhällsfrågorna kopplade till vardagen. Vi gör det via de värderingar vi står för: medmänsklighet, jämlikhet, bildning, sunt bondförnuft och gemenskap.

Vad vill vi vara i framtiden? Vi ska hålla kvar de värderingar vi har och bygga vidare på våra styrkor. Men frågan är om vi kan vara mer än experter på vardagskunskap? Kan vi bli opinionsbildare, trendskapare och föregångare inom vårt område? Jag drömmer om att vi ska skapa trenden för något som jag kallar en Marthalivsstil.

Hur ska vi ta oss dit? Vi har ett starkt varumärke som vi ska förvalta väl. När marthorna kommer med råd och tips lyssnar många. Detta kan vi använda oss av genom att skapa trender i samhället och styra dem till en Marthalivsstil.

Många människors miljömedvetenhet har ökat, men den nya medvetenheten syns ännu inte tillräckligt mycket i handlingar i vardagen. Vi som rörelse kan spela en stor roll i att förvandla vardagskunskapen till en trendig Marthalivsstil. Samtidigt kan vi som föregångare för en hållbarare och enklare livsstil motverka några av de utmaningar som vi ser i samhället i dag: Vi kan motverka ensamheten genom att göra arbetet tillsammans. Vi kan också motverka de ökande klyftorna mellan stad och landsbygd genom att bejaka naturen och det som naturen ger oss.

Marthaförbundet är – och vill vara – en medlemsorganisation. De stora frågorna för oss är: Vem är framtidens medlem, hur ser framtidens medlemskap ut och hur är vi fortsättningsvis relevanta?

Dessa framtidsfrågor är avgörande för oss som förbund. Men genom att arbeta för att bli en trendskapande föregångare tror jag att vi har alla förutsättningar att också utforma framtidens medlemsorganisation.

Se alla artiklar