Föreningsaktuellt: Marthornas sommarläger för barn

Föreningsaktuellt: Marthornas sommarläger för barn

– Jag upplever samarbetet med distrikten som fint, välfungerande och värdefullt, säger Elise Hindström, verksamhetsledare för Ungmartha. Jag tycker att det framför allt är en god insats som andra distrikt gärna får och kan ta exempel av.

Ungmartha betalar distrikten ett understöd om 50 euro per läger och kursdag samt erbjuder ett materialpaket som kan bestå av bland annat tygkassar, pennor, förkläden, reflexer och ett uppskattat lägerhäfte med recept, pyssel och tips på lekar och spel. Lägerledarna har även möjlighet att delta i en så kallad lägerledarutbildning som Ungmartha ordnar.

– Redan på 60-talet höll Mellersta Nylands Marthadistrikt matlagningskurser. I dag är arrangemangen kring sommarlägren en viktig uppgift för distriktet. I sommar ordnade vi sammanlagt tjugo kurser på fyra olika orter och mer än tvåhundra barn deltog. Vi utannonserar lägren i skolorna i trakten, på sociala medier och i olika sommarprogramblad, berättar Christina Grönroos, distriktsordförande i Mellersta Nylands Marthadistrikt. Intresset bland barnen är stort och vårt mål är att alla som vill ska få vara med, men ibland får alla tyvärr inte plats på grund av utrymmesbrist. Vi har cirka sex barn per ledare och vi håller till i undervisningskök i skolor och i ungdomsföreningars lokaler.

– Kursledaren ska vara över 18 år, medan hjälpledaren kan vara yngre. Att arbeta som lägerledare är mångas första sommarjobb och man lär sig mycket: både att ta ansvar och att lära sig planera menyer och inköp. Distriktet har det ekonomiska ansvaret för kurserna, så redan i januari börjar vi ansöka om understöd från olika håll. Vi bokar utrymmen och betalar ut löner. Oftast är det någon från distriktets styrelse eller en martha på orten som sedan anställer lägerledare och koordinerar kurserna regionalt, berättar Christina.

Lång erfarenhet

Även i Västra Nylands Marthadistrikt har man lång erfarenhet av att arrangera sommarläger. I år ordnades läger på nio olika orter i distriktet.

– Också här är lägren populära. Barnen är jätteintresserade och föräldrarna är tacksamma över att det finns en vettig sysselsättning för deras barn medan de själva jobbar, säger Camilla Holmström, hushållslärare och aktiv inom Västra Nylands Marthadistrikt. Vi hade över hundrafemtio anmälda barn, det betyder att mellan femton och tjugo barn varje dag deltar i våra läger. Jag koordinerar lägren, det vill säga, jag bokar lokaler, anställer ledare, håller planeringsmöten med ledarna, ansöker om pengar för att kunna betala ut löner och marknadsför kurserna. Vi hade totalt fyra ledare engagerade på sommarens läger.

– Barnen får lära sig att tillreda olika slags maträtter, såväl huvudrätter som efterrätter och vi bakar även bröd. Pysslar gör vi också, och då återvinner vi gärna olika material. Det ska vara roligt på våra läger, att leka och ha skoj är också viktigt, säger Camilla.

Olika orter

Under sommaren ordnades i Ungmarthas regi sammanlagt tjugosex läger, som hölls på många olika orter, allt från Borgå i öster till Karleby i norr.

– I år höll vi läger i Jakobstad efter en paus på många år, och i Mariehamn var efterfrågan så stor att vi kunde ordna tre läger, säger Elise Hindström. Anmälningsförfarandet underlättades av att vi använda en elektronisk anmälningsblankett. Vi försöker göra allt så smidigt som möjligt och beaktar responsen från såväl deltagare som deras föräldrar. I år förlängde vi dagarna, så att alla hade möjlighet att vara på läger mellan klockan 9 och 16. Nytt för i år var också att en grupp föräldrar tog initiativ till ett läger. De hade en färdig grupp med tillräckligt många barn och tillgång till ett lämpligt utrymme och då kunde Ungmartha bidra med ledare, materialpaket och den ersättning som behövdes. Marthaföreningar eller enskilda marthor får gärna ta kontakt om de vill ordna läger eller kursdagar för en färdig grupp, hälsar Elise.

Text: Petra Högnäs

För frågor gällande sommarlägren, kontakta verksamhetsledare Elise Hindström, 044 280 6813, elise.hindstrom@martha.fi.

Se alla artiklar