Föreningsaktuellt: Kvinnan i fokus i Borgå

Föreningsaktuellt: Kvinnan i fokus i Borgå

Borgå svenska Marthadistrikt har ansökt om föreningsstöd för att kunna ordna program om kvinnan och hennes hälsa. Förra året ordnades en dag där temat var den sunda kvinnan och där fyra kvinnor föreläste om välmående i vardagen. I oktober i år stod kvinnans hormoner och årets matkulturtema, odlade buskbär, på programmet.

– Många kvinnor vill i dag gärna lära sig mera om och diskutera hälsorelaterade frågor, säger Anne-Louise Nilsson, distriktsordförande i Borgå svenska Marthadistrikt. Kvinnodagen i fjol var mycket lyckad, vi hade många nöjda deltagare och ville även i år erbjuda en liknande dag för kvinnor i alla åldrar. Denna gång kombinerade vi hälsodagen med årets matkulturtema, eftersom våra inhemska bär är så nyttiga. Ila Nordman, näringsterapeut och bloggare, höll en föreläsning om färgernas betydelse i maten. Hon höll även en praktisk matlagningskurs för en mindre grupp. Under eftermiddagen föreläste sjukvårdsläraren och psykoterapeuten Lili-Ann Junell-Kousa om hormoner och om den psykiska hälsans fallgropar och repstegar.

– Vi hade utsett en arbetsgrupp på tre personer som arbetade med planeringen av bägge evenemangen. Arbetsgruppen höll distriktsstyrelsen ajour med hur arbetet fortlöpte, så att alla skulle vara inkluderade. Vi hade en klar idé om hur vi ville att dagen skulle se ut, och vi gjorde en utförlig plan och ansökte om föreningsstöd. Sedan kan en del hända på efter det. Den sal vi hade tänkt använda var upptagen. Det visade sig också vara svårt att servera lunch i de utrymmen vi hade till vårt förfogande, men vi löste det tillsammans och med hjälp av frivilliga marthor kunde vi servera wraps som man enkelt kunde plocka med sig. Salen tillät inte heller fler än hundra personer, så vi fick helt enkelt dra ett streck där och tacka nej till vissa som var intresserade av att delta. Vi är dock nöjda med dagen och har även fått god respons av deltagarna. Det är viktigt att man gör det bästa av de förutsättningar man har. Byråkratin kring föreningsstödet är enkel, nu återstår endast att redovisa det erhållna bidraget.

– Nästa höst ska vi göra andra saker, bland annat en bussresa till Martacentret i Riga. Initiativet kommer från en förening i distriktet. För resor kan man inte få föreningsstöd, men vi hoppas att vi kan erbjuda en ganska förmånliga resa för alla intresserade i alla fall. Vi kommer också mycket att uppmärksamma matkulturtemat på torget i Borgå.

Text: Petra Högnäs

I Borgå svenska Marthadistrikt finns 18 marthaföreningar med sammanlagt 650 medlemmar.

Se alla artiklar