Föreningsaktuellt: Kvinna i Ingå

Föreningsaktuellt: Kvinna i Ingå

Det var dessa frågeställningar som Hilkka Olkinuora, dåvarande ordförande för Ingå Marthaförening, hade som grund då idén till en diskussionsserie för kvinnor föddes.

– Förra året inledde vi diskussionsserien Kvinna i Ingå. Vi valde talarna med tanke på de frågor som vi – marthor, mammor, kvinnor, systrar – funderar på. Vi bjöd in tre västnyländska kvinnor för att hålla ett framförande. Ja, det finns kvinnor som kan även i våra egna trakter, säger Hilkka Olkinuora med glimten i ögat.

Föreläsningstillfällena blev en stor framgång, och i höst har Ingåmarthorna fortsatt med en serie på tre föreläsningar och därpå följande diskussion. En arbetsgrupp har haft som uppdrag att fundera på teman och välja ut de föreläsare som har vidtalats.

Journalisten och författaren Sofia Torvalds inledde höstens serie med tankar kring kärlek och skuld. Härförleden berättade journalisten Susanna Ginman om hur vi kan styra mellan tillit och framtid. Riksdagsledamoten Maarit Feldt-Ranta avslutar serien 29.11 med att tala under rubriken Styrka och tro. Dessa är alla starka och utmanade rubriker som berör, säger Hilkka Olkinuora.

– Kvällarna har varit välbesöka, berättar Josefin Ahlgren-Spolander som sedan februari är ny ordförande för Ingå Marthaförening. Diskussionen har varit väldigt aktiv och meningsfull, och lockat besökare i olika åldrar. Kvinnor har kommit från både Helsingfors och Hangö för att delta. Även män har deltagit. Föreläsningarna har hållits på svenska, och diskussionen har varit tvåspråkig.

– Vi vill visa upp marthornas samhällsengagemang och lyfta olika aspekter av kvinnorollen. En tanke bakom serien var att rekrytera nya, också unga, medlemmar med att visa alla sidor av Martha, och även det har vi lyckats med, avslutar Hilkka Olkinuora.

Föreläsningarna har hållits i Ingå bibliotek som har fungerat som samarbetspart. Kretsarna inom föreningen har serverat kaffe. Inträdet är gratis.

Ingå Marthaförening har i dag sammanlagt 119 medlemmar och fem kretsar.

Se alla artiklar