Förbundsordförandes hälsning på internationella kvinnodagen

Förbundsordförandes hälsning på internationella kvinnodagen

Som förbundsordförande för Svenskfinlands största kvinnoorganisation vill jag i dag göra min röst hörd och uppmana alla att jobba för ett jämställt, tolerant och öppet samhälle. Det lovar vi göra.

Andrea Hasselblatt, förbundsordförande för Finlands svenska Marthaförbund

Se alla artiklar