Fonden Martat – Martha

Fonden Martat – Martha

Fonden Martat– Martha hör till Helsingfors universitets fonder. Fonden verkar i anslutning till Nationalbibliotekets fond för kulturarv.

Grundkapitalet för fonden består av den förmögenhet som donerats av Marttaliitto och Finlands svenska Marthaförbund år 2015.

Syftet med fonden är att främja bevarandet av och spridandet av kännedom om det finländska kulturarvet, som hör till Nationalbibliotekets verksamhetsområde, särskilt kvinnoorganisationernas kulturarv.

Fondens kapital kan utökas med testamenten, donationer och med medel som Helsingfors universitet anvisar, om medlens syfte motsvarar fondens syfte.

Frågor besvaras av verksamhetsledare Annika Jansson (e-postannika.jansson@martha.fi, tfn 050 302 3363).

Se alla artiklar