Flygbokningsavgifter

Svar: Rent spontant tycker jag också det är orimligt att kunden skall betala för fel som ett flygbolags personal gör. Det är ju inte kundens fel om bolagen sparar kostnader genom att utlokalisera bokningsrutinerna eller anställa okvalificerad personal.

Av samma åsikt var också den Hbl-reporter som specialiserat sig på flygresor. Flygbolaget själv verkade först ovillig att ge efter men rådde er ändå att göra en skriftlig reklamation. I såna här fall då man inte är överrens om en kreditkortsbetalning skall man också alltid meddela sitt kreditkortsbolag att så är fallet.

Konsumentverkets åsikt är alltid svårt att få i enskilda fall. De hänvisar alltid till konsumentrådgivarna och konsumentklagonämnden. Men då jag påstridigt efterlyste en åsikt på allmän nivå var den nog densamma som vår allas men ”naturligtvis under förutsättning att ett fel verkligen har gjorts och att kunden gjort en reklamation till bolaget....”.

Reklamationen skall enligt lagen göras inom skälig tid. Den behöver inte vara skriftlig, men det är bättre om den är det för ärendets fortsatta behandling, både inom bolaget, och i fall man vill göra en klagoskrift till konsumentklagonämnden. Det att man i telefonsamtalet protesterar mot en kostnad är ju i sig en reklamation men uppfattas kanske inte som en sådan av tjänstemannen, i synnerhet inte om det dessutom föreligger språksvårigheter.

I den skriftliga reklamationen kan man i alla fall hänvisa till den muntliga, i synnerhet om den skriftliga görs senare, man har ju i alla fall reagerat inom skälig tid.

Se alla artiklar