Finlandssvenska Matkulturdagen 2004

Motivering: Den nuvarande kvarnen blev klar år 1934. Kvarnverksamheten har gått i arv från generation till generation, och Backmans har fört vidare en gammal näringsgren som är anknuten till livet på landsbygden. Andersböle-Veckkoski kvarn mal både ekologiskt och traditionellt odlat spannmål som Backmans själva odlar. De mal också åt andra odlare och gårdsbagerier i bygden. Eftersom stora kvarnar inte mal åt privatpersoner, har de små kvarnarna har en stor uppgift i att betjäna bygdens enskilda konsumenter och förädla närproducerat spannmål. Förutom kvarnverksamhet odlar, mal och säljer Backmans eget spannmål. Backmans har fortsatt den gamla traditionen att odla, mala och sälja spannmål, och att inspirera den enskilda konsumenten att baka sitt eget bröd. I motiveringen betonas också vikten av att avståndet mellan producent och konsumtion ska vara så kort som möjligt.

TIDIGARE UTDELADE STIPENDIER
1995 Hufvudstadsbladets matredaktion och dess ”primus motor” Maryelle Lindholm
1997 Professor Bo Lönnqvist
1999 Fiskare Klaus Berglund
2001 Ann-Caroline Lindeman, jordnära restaurangverksamhet på Finngrundet
2004 Bjarne och Annette Backman, kvarnverksamhet


Närmare information ger Solveig Backström, tfn 09-6962 2562, eller Jessica Jensen Strang, tfn 09-6962 2561.

Den Finlandssvenssvenska Matkulturdagen firas sedan år 1992 årligen den 9 oktober på initiativ av Marthaförbundet. Avsikten med dagen är att uppmärksamma och bevara de unika finlandssvenska mattraditionerna. Den Finlandssvenska Matkulturdagen till ära delar Marthaförbundet ut ett stipendium till en eller flera personer som aktivt främjat den finlandssvenska matkulturen.
Se alla artiklar