Fattiga blir fattigare

I dag får en familj 100 euro för första barnet, 110,50 för andra barnet och så stiger summan upp till det femte barnet (182 euro). Till ensamstående förälder utbetalas därtill ett tillägg på 46,60 per månad per barn. Detta betyder att alla familjer som har barn får ett statligt skattefritt stöd, vilket ska minska på de kostnader som familjen har med anledning av barnen. Men så här är det ändå inte i alla familjer.

Forskaren Susan Kuivalainen vid Åbo universitet presenterade nyligen forskningsresultat som visar att de fattigaste barnfamiljerna blir utan barnbidrag. Det är alltså fråga om familjer som behöver utkomststöd och vars barnbidrag räknas med i uträkningen över hur mycket utkomststöd familjen kan få. Sedan år 1994 har barnbidragen räknats som en inkomst då man ansöker om utkomststöd.

Konkret betyder det att 50 000 familjer, som till största delen utgörs av ensamförsörjarfamiljer, inte har någon nytta av sitt barnbidrag. De pengar som staten betalar ut i form av barnbidrag tas tillbaka då utkomststödet räknas ut. Enligt uträkningar skulle det kosta 150 miljoner euro att korrigera detta missförhållande. Att ta från de familjer som tjänar över 100 000 euro och får barnbidrag, hjälper inte för att lösa ekvationen. Dessa familjer får sammanlagt 10 miljoner i barnbidrag. Men problemet borde lösas! Det är en skamfläck för vårt samhälle om vi inte åtgärdar det.

För låt oss påminna oss om varför barnbidraget betalas ut. Barnbidraget utbetalas till barnfamiljer för att jämna ut kostnaderna mellan barnfamiljer och barnlösa. Men det tycks då inte gälla de familjer som har det sämst ställt. De får inte den här möjligheten, och framför allt drabbar det barnen i familjerna – hårt och orättvist. Är inte dessa barn och familjer värda lika mycket som alla andra barn och familjer i det finländska samhället?

Christel Raunio

Se alla artiklar