Få koll på pengarna – Lär dig budgetera!

Få koll på pengarna – Lär dig budgetera!

Det är en vecka kvar till lönedagen, och saldot på ditt bankkonto har än en gång sinat snabbare än du tänkt dig. Det är inte första gången det händer, varje månad är situationen den samma: Du tänkte att du hade mera till förfogande än vad du egentligen hade. Känslan av att inte veta om pengarna räcker till orsakar stress, och gör att du kallsvettas då du står vid kassans kortterminal och väntar på att auktoriseringen är klar. Din ångest blir inte mindre av att du från höger och vänster uppmanas till att spara. Hur ska du kunna spara då pengarna knappt räcker till för vardagens utgifter?

Ekonomirådgivaren svarar: Du behöver göra upp en plan för din konsumtion. Med följande Marthatips kommer du igång.

Vad betyder pengar för dig?
För att vi skall komma igång med vår ekonomiplanering måste vi fråga oss själva vad pengar betyder för oss. Pengar är, och kommer alltid att vara, en nödvändighet i vår vardag. Det är du som bestämmer om saldot på konto är ett monster som du gömmer dig för eller en vän som visar vägen och hjälper dig att fatta beslut. Är pengar något som ger dig trygghet eller möjligheter? Vi har alla ett personligt förhållningssätt till pengar, och ingen kan säga oss hur vi skall tänka och känna inför dem. Huvudsaken är att vi är ärliga mot oss själva. Ta dig tid att fundera:

 • Hurdana känslor väcker pengar hos dig?
 • Varför känner du ångest över att se kontots saldo eller att öppna räkningar?

Det finns inga snabba lösningar!
För att vi ska kunna göra upp en realistisk plan för vår konsumtion måste vi ha klart för oss själva hurdana konsumtionsvanor vi har från tidigare. Om vi gör upp en budget baserat på hur vi tror att vi använder pengar, kommer budgeten med stor sannolikhet att bli orealistisk och överskridas. För att vi skall känna att vi lyckats med vår ekonomiplanering, är det A och O att budgeten är realistisk, eftersom detta ökar sannolikheten för att vi vill fortsätta följa upp vår konsumtion också i framtiden.

Så gör du en realistisk budget
Innan du börjar fundera på att göra upp en budget, lönar det sig att fundera på följande frågor:

 • Hurdan konsument tror du att du är?
 • Hur använder du dina pengar?
 • Hurdan konsument skulle du vilja vara?

För att svara på den första frågan behöver du inte något annat än tid att fundera. Vart tror du att pengarna försvinner under månaden? Hur mycket uppskattar du att du äter ute? Hur stora blir de fasta kostnaderna totalt? Vad gissar du att går åt till mat per månad? Syftet är att få dig att reflektera aktivt över den egna konsumtionen.

Den andra frågan kräver mera tid, eftersom den kräver att vi under en månads tid följer upp alla våra utgifter. Det här innebär att vi samlar kvitton från alla våra köp, och kategoriserar dem enligt följande kategorier:

 • Mat hemma
 • Mat utanför hemmet
 • Boende
 • Lån, amorteringar, räntor
 • Kläder
 • Hälsa och hygien
 • Resor
 • Fritid och nöjen
 • Anskaffningar till hemmet
 • Försäkringar
 • Telekommunikation
 • Övrigt

Minns att vara ärligt mot dig själv och att alla kvitton räknas. Då månaden närmar sig sitt slut har vi data att analysera. Nu ser vi svart på vitt hur vi konsumerat, och det kan vara intressant att jämföra det med hur vi trodde att vi använder pengar. Det är inte ovanligt att vi har en förskönad uppfattning om våra konsumtionsvanor.

Slutligen sätter vi oss ner och funderar på hur vi skulle vilja använda våra pengar. När vi vet hur mycket vi lägger på olika livsområden, är det lättare att se vilka som kan kategorisera som onödiga utgifter, och var man kan spara in. Du kanske märker att det går onödigt mycket pengar till att äta på restaurang? Då vi vet vilka utgifter vi ska granska och förhålla oss kritiskt till, blir det lättare att medvetet ändra på gamla konsumtionsvanor. Vi har förutsättningarna att göra en realistisk budget som fungerar som navigatorn i vår vardag.

Välj ett sätt som passar dig
För att budgeterandet ska bli en naturlig del av vår vardag, måste vi tycka att de är roligt och meningsfullt att följa upp den egna konsumtionen. Därför är det bra att fundera på vilka verktyg vi använder för att budgetera. Någon vill använda en applikation i telefonen, en annan Excel medan en tredje använder penna och papper. Välj det alternativ som passar dig.

Tips på budgeteringsverktyg:

Ekonomirådgivarens snabba tips:

 • Kartlägg inkomster och utgifter
 • Spara kvitton under en månads tid, och se svart på vitt hur du använder dina pengar
 • Var ärlig mot dig själv: Överdriv inte inkomster och underskatta inte utgifter!
 • Fundera på vad du vill prioritera och icke-prioritera i din konsumtion
 • Gör en realistisk budget
 • Använd ett budgeteringsverktyg som motiverar dig att fortsätta
Se alla artiklar