Ett köpstopp väcker tankar

Ett köpstopp väcker tankar

Marthaförbundet uppmanar som bäst till en köpfri november, det vill säga en månad utan konsumtion utöver mat, mediciner och resekort/bränsle. Någon kanske frågar sig varför vi väljer att förespråka just köpstopp – skulle det inte vara mest miljövänligt och hållbart, såväl ekonomiskt som ekologiskt, att helt enkelt konsumera mindre året runt? Behövs det en månadslång kampanj?

Givetvis förespråkar vi också en minskning av konsumtion överlag – vi finländare köper exempelvis för mycket kläder, och för i medeltal 3 kg per person till organisationer som exempelvis UFF. De kläder som inte säljs lokalt förs till utvecklingsländer, där en del av kläderna säljs och en del skänks till behövande. Det är lätt hänt att döva vårt samvete när vi spontanshoppar med argumentet välgörenhet, men faktum är att de lokala företagen i utvecklingsländerna inte gläds över att våra oönskade kläder transporteras dit och därmed förvränger marknaden. Det finns med andra ord ett överutbud av massfabricerade kläder i mer eller mindre bra skick till salu i utvecklingsländerna, vilket leder till att lokala företagare som producerar kvalitetskläder inte når ut optimalt till konsumenterna.

Utöver att man året runt bör se över sin konsumtion och minska den så förespråkar vi också ett tillfälligt köpstopp. Ett köpstopp kan motiveras med det som man brukar kalla snöbollseffekten. När vi helt avhåller oss från att konsumera så väcker det tankar och ofta insikter hos oss. Nya rutiner skapas och vi är tvungna att hitta på alternativ.

  • Hur kan jag uppmärksamma en kär person som fyller år om jag inte får köpa något? Jag kanske ordnar en trevlig hemmamiddag.
  • Barnen behöver nya vinteroveraller, hur löser jag det? Jag kanske kan byta eller hitta en begagnad overall? Först när jag har undersökt alternativen köper jag en ny overall, och då en begagnad.
  • Jag skulle behöva hänga upp några tavlor, men har ingen borrmaskin, hur löser jag det? Jag kanske kan låna eller hyra en borrmaskin.

Vi utmanar oss själva att tänka i nya banor. Vi blir mera kreativa och de nya lärdomarna i hur man undviker att köpa saker kan i bästa fall ha långtgående effekter – det som blir som en snöboll som sätts i rullning och växer hela tiden. Genom att köpfasta kan vi bli bättre konsumenter. Därför uppmuntrar vi till en köpfri november.

Se alla artiklar