Ett år av Flytta hem

Ett år av Flytta hem

Marthaförbundet har genom sitt projekt Flytta hem arbetat med att sedan augusti 2023 stödja och stärka unga människor i övergången till ett nytt och självständigt livsskede. Målet är att erbjuda praktisk vardagskunskap som rustar unga med de verktyg de behöver för att strukturera upp och trivas i sina nya vardagar.

Projektet strävar efter att främja välbefinnande bland unga i åldern 16–25 år, särskilt de som står inför eller nyligen har genomgått en flytt till det första egna hemmet. Vi fokuserar på tre specifika målgrupper: andra stadiets studerande, med särskild betoning på yrkesläroanstalter, handledare som arbetar med unga, samt unga som deltar i evenemang och tillfällen anpassade för deras ålder.

Projektledare Katharina Jägerskiöld säger att projektet kommit bra i gång:

Mottagande har varit överväldigande positivt! Vi har hunnit besöka hundratals unga på flera skolor och evenemang runt om i Svenskfinland under det gånga året. Vi har producerat material i form av videon och poddar, samt lanserat ett tryckt Flytta hem-häfte och webbsidan www.flytta.fi där all information finns samlad, och de har tagits emot mycket väl.”

Flytta hem erbjuder praktiska tillfällen, såsom föreläsningar och workshops, som täcker olika teman kopplade till vardagskunskap. Genom att arbeta med skolor och partner i Nyland, Åboland och Österbotten strävar projektet efter att nå ut till unga över hela Svenskfinland. Vi deltar även i evenemang där unga och handledare redan är närvarande.

Projektet finns till för alla som behöver få informationen

För att säkerställa en bred tillgänglighet och inkludering oberoende av geografisk plats, kommer en betydande del av informationen och verksamheten att erbjudas online. Besök vår webbplats www.flytta.fi för att ta del av resurser, poddar och annat material som stödjer unga i deras övergång till självständighet.

Projektet pågår från 01.08.2023 till 31.07.2025 och strävar inte bara efter att ge ungdomar de nödvändiga färdigheterna för en välfungerande vardag utan också att minska klyftan mellan unga och all den kunskap som Marthaförbundet kan erbjuda.

Vi ser fram emot att stödja unga i att skapa en hållbar och meningsfull vardag. Flytta hem - där övergången till självständighet blir en smidig resa för alla unga i Svenskfinland.

Vi kommer kostnadsfritt till er!

Se alla artiklar