Emina är Årets Flyktingkvinna 2007

Emina Arnautovic har i flera års tid arbetat som skolgångsbiträde i Mosebacke skola i Närpes, där hon också jobbar som hemspråkslärare för de bosniska barnen. Enligt prismotiveringen är Emina Arnautovic ett utmärkt exempel på hur man på ett förtjänstfullt sätt kan bygga broar mellan kulturer, i Eminas fall mellan den bosniska kulturen och den i hemstaden Närpes. Emina har undervisat i bosniska danser, regisserat pjäser och aktivt tagit del i skolmusikkårens verksamhet. Hon har även fungerat som föreläsare på otaliga seminarier och medverkat i flera TV-program, där hon medryckande berättat om hur man anpassar sig till livet i Finland och samtidigt utvecklar en ny stark identitet.

Emina och hennes familj kom till Närpes från krigets Bosnien för 15 år sedan. Prispengarna på 1 000 euro skall hon använda till ett alldeles speciellt ändamål – att ansöka om ett finländskt medborgarskap.

Finlands Flyktinghjälp rf är en politiskt och religiöst obunden medborgarorganisation som grundades år 1965 och fokuserar på humanitärt arbete. I Finland och utomlands är organisationens verksamhet inriktad på utbildning, informationsspridning och socialt arbete tillsammans med flyktingar, särskilt i flyktingläger. Marthaförbundets representant är sedan början av år 2006 viceordförande i Flyktinghjälpens styrelse.

Utmärkelsen Årets Flyktingkvinna delades i år ut för tionde gången.
Se alla artiklar