Elektroniska blanketter på medlemssidan

Vill du anhålla om Marthaförbundets förtjänsttecken, inkomma med uppgifter om nya medlemmar till medlemsregistret eller skriva en fullmakt till ombud och suppleanter? Marthaförbundets formulär för funktionärer är numera tillgängliga i Word-format på medlemssidan. De kan laddas ner i din dator, ifyllas på bildskärmen och därefter sparas.

För att komma åt de elektroniska blanketterna går du först in på medlemssidan genom att klicka här. Användarnamnet för att logga in på sidan är medlem@martha.fi. Du behöver också ett lösenord, ifall du inte redan har det. Mejla till ekonomiassistent Marika Seger, marika.segerATmartha.fi, så hjälper hon dig.

Formulären finns på funktionärssidan, under fliken "Funktionärer". Gå till höger spalt på sidan, där hittar du blanketterna under rubriken "Länkar, dokument, blanketter".

Se alla artiklar