Egna val och andras val

Egna val och andras val

"Vi finländare är ett lyckligt lottat folk som lever i en demokrati och kan fatta val i vardagen utan att frukta för våra liv", skriver verksamhetsledaren Annika Jansson i ledaren i tidskriften Martha nr 6/2022.

Varje dag ställs vi inför otaliga valsituationer. Inflation och stigande elpriser gör att allt fler finländare måste tänka efter hur de spenderar sina tillgångar. Teater- och restaurangbesök samt delikatesser i ostdisken väljs kanske ofrivilligt bort och byts ut mot hemmasoffan och en enklare variant av ostbrickan.

Samtidigt är det viktigt att påminna sig om att vi kan göra dessa val även om de kan kännas svåra i stunden. Kriget i Ukraina och det avslutade klimatmötet COP27 i Sharm el Sheikh i Egypten är en påminnelse för oss alla att det finns många människor som har betydligt svårare val att göra än vi.

Det är också en påminnelse om att många i vår värld inte kan välja, utan är offer för andras val. Ukrainarna är offer för Putins val. De fattigaste länderna i världen, där torkan breder ut sig och odlingsmarkerna inte ger någon skörd, är offer för den klimatförändring vi alla bär ett ansvar för. Trots ett magert slutdokument på klimatmötet är jag glad att man åtminstone kunde enas om en klimatfond för sårbara länder som drabbas hårt av klimatförändringarna. Både Kina och Indien står inför stora val. Vad krävs för att de ska förbinda sig till att minska förbrukningen av fossila bränslen och därmed bromsa den globala uppvärmningen?

Vi finländare kan välja att inte knäppa på elbastun och därmed påverka den egna elräkningen. Men hur är det för de tusentals människorna i den befriade staden Cherson i Ukraina? De har varken el, vatten eller värme. De kan inte välja. Kriget har valt för dem. Det viktigaste för dem är att den ryska ockupationen av staden är slut.

Adventstiden är här och vi står inför valsituationer i vår trygga finländska vardag. Ska vi fira en hållbar jul med en måttlig mängd mat på bordet och endast hållbara julgåvor? Kan vi göra det lite enklare och undvika den omtalade julstressen? Julen kan också föra med sig plikter och förväntningar som man inte känner sig kunna leva upp till. Här har vi ett val – vem skapar dessa plikter och förväntningar? Är det vi själva – tror vi att det ska vara på ett visst sätt för att det alltid har varit så – och vems förväntningar måste vi uppfylla?

Det är nyttigt och viktigt att stanna upp ibland, få perspektiv på den värld vi lever i, de kriser och utmaningar mänskligheten står inför. Vi finländare är ett lyckligt lottat folk som lever i en demokrati och kan fatta val i vardagen utan att frukta för våra liv.

Inför jul kan vi välja en hållbar jul. Vi kan välja att lindra ensamhet hos en medmänniska. Vi kan välja att le åt en okänd person. Vi kan välja att vara snälla med varandra och uppskatta varandra. Vi kan välja att vara snälla med oss själva och inte ställa orimliga krav på oss. Vi står inför många val varje dag och kan vara tacksamma över att vi har rätten och möjligheten att välja.

Ta väl hand om er under adventstiden och ha en riktigt fridfull och hållbar jul!

Se alla artiklar