Egen ekonomi, gemensam ekonomi eller delad ekonomi då vi flyttar ihop?

Egen ekonomi, gemensam ekonomi eller delad ekonomi då vi flyttar ihop?

Om du har ett parförhållande och planerar att flytta ihop är det viktigt att på förhand diskutera igenom hur ni ser på pengar. Har ni egna pengar eller gemensamma pengar? Hur fördelas de gemensamma utgifterna? Vad vill ni prioritera i er ekonomi? Vi reder ut begreppen!

Egen ekonomi

Bägge har sina egna pengar och man står själv för sina utgifter. Passar för kompisar som bor tillsammans och vill ha sin egen mjölkförpackning och sina egna tvättmedel. Nya par väljer kanske också denna modell, men bestämmer oftast vem som köper tvättmedel och mjölk eller turas om.

Delad ekonomi

I en delad ekonomi har man egna pengar, men betalar in en summa pengar till ett gemensamt konto för att täcka gemensamma utgifter. Modellen passar par och vänner som vill förenkla inköpen.

Delad proportionell ekonomi

Som delad ekonomi, men med skillnaden att man betalar procentuellt enligt sina inkomster. Person A tjänar 1 800 euro efter skatt och person B tjänar 2 400 euro efter skatt. De bestämmer sig för att betala in 10 procent av sina inkomster. A betalar in 180 euro i månaden till de gemensamma utgifterna och B 240 euro. På så sätt kommer skillnaden i hur mycket egna pengar A och B har efter att de gemensamma utgifterna har betalats att minska något. Modellen passar par med inkomstskillnader och används speciellt mycket i tider av föräldraledighet.

Gemensam ekonomi

Bägges inkomster och utgifter slås ihop och man delar på både utgifter och inkomster. Systemet kräver tillit och i mån av möjlighet liknande levnadsvanor. Modellen används främst av etablerade par. En risk i detta system är att personerna ibland saknar eget konto och egna pengar för krissituationer. Egna pengar är också viktigt för självbestämmanderätten.

Texten är ett utdrag ur boken En euro i taget

Se alla artiklar