Dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst

Dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst

När du skriver på ett avtal är det viktigt att känna till både dina rättigheter och dina skyldigheter. Speciellt i fråga om bostad och arbete är det viktigt att läsa igenom avtal noga och fråga och ta reda på om något är oklart. Här är de punkter du ska granska extra noga på hyresavtalet.

Uppsägningstid

Var uppmärksam på uppsägningstiden på hyresavtalet, den ska följa hyreslagen. 

Garantihyra 

Garantihyra uppbärs ofta och kan betalas in på ett särskilt hyresgarantikonto som öppnas av hyrestagaren. På så sätt behöver inte hyrestagaren betala in pengarna på hyresvärdens eget konto. Hyresvärden har rätt att använda garantihyran för utebliven hyra eller för att ersätta skador som hyresgästen har orsakat. Hyresvärden kan behålla en del eller hela garantihyran om hen kan visa på faktiska kostnader för att återställa lägenheten.

Betala hyran och sköt om bostaden

Din största skyldighet som hyresgäst är att betala hyran i tid och att sköta om bostaden så att dess skick bevaras. Normalt slitage godkänns, men om du till exempel märker en vattenskada är du skyldig att meddela hyresvärden så att hen kan vidta åtgärder. 

Hemförsäkring

Du är oftast skyldig att ha en hemförsäkring, något som lönar sig också för din egen säkerhet. Hyresvärden kontrollerar ofta när hyresavtalet skrivs att du har en hemförsäkring som är i kraft. Efteråt är det på ditt ansvar att se till att din försäkring fortsättningsvis är i kraft.

Texten är ett utdrag ur boken En euro i taget

Se alla artiklar