Din röst hörs i Marthaförbundet

När ett projekt förverkligas inom Marthaförbundet, är det inte enbart målgruppen som berörs. I hela projektarbetet och i all verksamhet är det många personer och grupper som involveras. Förutom den personal som har som sin uppgift att sköta projektet, har styrelsen via strategiska beslut varit med om att skapa grunden för projektet och medlemmarna genom att på höstmöte godkänna förbundets verksamhetsplan.

Men inget projekt och ingen av de verksamheter som Marthaförbundet ordnar, blir till utan finansiering. Därför måste projektet alltid kunna motiveras för finansiärerna och visa att det har en samhällsförankring och ger resultat. Ibland kräver det att vi lobbar för ett projekt på något ministerium, ibland att vi förankrar idén hos fonder och stiftelser eller presenterar det för RAY på förhand. De flesta projekt kräver i dag ett större nätverk av samarbetspartner, att flera organisationer och aktörer är med och jobbar för samma mål. Genomslagskraften i verksamheten kan mätas genom de resultat projektet får, den mediesynlighet det når och den diskussion verksamheten skapar.

När Marthaförbundet skapar opinion, har det oftast varit fråga om ett fotarbete, där vi genom konkret handling vill påvisa att ändring är möjligt. Genom pressmeddelanden och sociala medier, men också via kampanjer, vill vi visa på vad vi gör och varför. Debatt i dagstidningar är något som lever under en viss tid, och är därför befogat ibland.

Men vi vill också verka för ett mera långsiktigt målmedvetet arbete för förändring, vilket kräver lobbyarbete och diskussioner kring runda bord samt att vi på riktigt ändrar på våra beteendemönster.

Då Marthaförbundet har lyft upp frågor till diskussion har det oftast förverkligats genom principen learning by doing. Vi tror att förändringens kraft finns i människans förmåga att uppfatta och lära sig nya beteenden och förhållningssätt genom att själv pröva på. Vår metod har varit att inspirera till och initiera detta. Vår styrka har varit att vi har kunnat säga att vi har 10 000 medlemmar som är med i vår verksamhet och stöder den. För det gör ni marthor, genom era handlingar i er egen föreningsverksamhet och genom beslut på förbundsnivå, där ni bestämmer hur och var Marthaförbundet ska finnas. Det är ni, medlemmar, som gör förbundet.

Christel Raunio, förbundsdirektör

Se alla artiklar