Ungmartha vill ha ditt bästa skogsrecept

Ungmartha vill ha ditt bästa skogsrecept

Delta i Ungmarthas recepttävling med ingredienser från skogen, du kan vinna en kväll på restaurang.

Ungmartha utlyser recepttävling – vinn en restaurangkväll

Årets tema för den finlandssvenska matkulturdagen är Skogen. Ungmartha uppmärksammar temat genom att på matkulturdagen den 9 oktober utlysa en recepttävling för alla högstadieelever och även övriga matlagningsintresserade grupper på 2-5 personer (minst hälften av medlemmarna i gruppen skall vara under 18 år). Recepttävlingen alltså börjar den 9 oktober och bidragen lämnas in senast i slutet av april 2020.

Den finlandssvenska matkulturdagen instiftades på initiativ av Finlands svenska Marthaförbund och firas sedan 1992 årligen. Avsikten med dagen är att uppmärksamma och bevara de unika finlandssvenska mattraditionerna. Vi på Ungmartha vill uppmärksamma matkulturdagens tema genom att utlysa en recepttävling för alla högstadieelever och övriga matlagningsintresserade grupper på 2-5 personer (minst hälften av medlemmarna i gruppen skall vara under 18 år). I mån av möjlighet kan man under processen använda #ungmartha på sociala medier och också tagga oss på @ungmartha.

Huvudingrediensen i receptet skall alltså ha sitt ursprung i skogen. Vi önskar att Marthas matvision tas i beaktande i alla skeden av receptutvecklingsprocessen.

Marthas matvision innebär:

  • Större andel vegetabilier
  • Mindre tomma kalorier
  • Andelen ekologiska produkter ökar
  • Rejält gott
  • Transportsnålt
  • Hemlagat

Det recept som bäst tagit ovanstående värderingar i beaktande kammar hem vinsten och gruppen vinner en trerättersmiddag på restaurang samt varsin Marthas kokbok. De som kommer tvåa och trea får varsin Marthas kokbok och övriga deltagarpriser lottas ut bland alla som skickat in tävlingsbidrag. Receptet skall vara så detaljerat som möjligt vad gäller mått, ingredienser och tillagningssätt. Ta gärna även en bild av rätten och skicka in den tillsammans med receptet. Gruppmedlemmarnas namn och kontaktuppgifter bör även bifogas till receptet.

Vi önskar få in gruppernas bidrag senast 30.4.2020 per e-post till: ung@martha.fi.

Tilläggsinformation fås av Elise Hindström på Ungmartha elise.hindstrom@martha.fi, tfn. 044 280 6813.

Tips!

Låt dig inspireras

Kolla in Marthas hemsida och läs mer om Marthas matkorg och den finlandssvenska matkulturdagen!

Se alla artiklar