Dela omsorg

Dela omsorg

I skrivande stund har vårt land precis drabbats av vårt första terrordåd (brottsrubriceringen 21.8). Vi är säkert flera som känner ondskan bakom hörnet samtidigt som vi vet att det inte går att leva i ständig rädsla. Det är i stunder som denna som klagovisan om små brister i vardagen känns banal och onödig. Det är i denna stund som jag inser vilken styrka det ligger i vår gemenskap och att vi borde bli bättre på att kanalisera denna gemenskap då behov uppstår. Martha ska visa omsorg i svåra, och i glada, stunder i vardagen, nära medmänniskan.

För att kunna agera i tiden, behöver organisationen ständigt utvecklas. Denna höst kommer vår organisation att stötas och blötas i alla distrikt för att finna en organisationsmodell som möjliggör en smidigare, mer rättvis och enklare organisationsstruktur där fokus ligger på arbetet för en bättre värld, en vardag i taget. Med omsorg ska vi utveckla vår organisation så att struktur, verksamhet och beslutsfattande motsvarar krav och behov i såväl nutid som framtid.

Att dela med sig av det man har, har varit en ledtråd för marthaverksamheten i snart 120 år. Dagens teknik möjliggör att man kan dela bil med främmande människor, dela med sig av sin bostad (eller torpet på landet) då man inte själv behöver den, men det finns säkert mera som vi kunde dela med oss av. Jordens resurser är begränsade och vi kan åter agera förebilder för en mera hållbar konsumtion och för en mera hållbar livsstil. Av omsorg för miljön. En vardag i taget.

Frida Nylund,
verksamhetsledare

Se alla artiklar