Dags att nominera kandidater till årets marthagärningar 2019!

Sänd in förslag på insatser som har utförts av föreningar eller enskilda medlemmar via evenemangskalendern på förbundets hemsida. Nomineringen bör vara centralstyrelsen till handa senast 31.1.2019 kl. 12. Enskilda medlemmar, kretsar, föreningar, distrikt och centralstyrelsen har rätt att nominera till alla kategorier, men kom ihåg att uppge kategorin inom vilken ni nominerar! Verksamhetsledare Annika Jansson, annika.jansson@martha.fi, svarar på frågor om utmärkelserna.

Kategorier och kriterier

  • Hederstiteln Årets Lucina ska gå till en förtroendevald som modigt har fört sin förening framåt och som har visat ett starkt engagemang när det gäller föreningens utveckling.
  • Titeln Årets samhällsinsats ges för en nytänkande, kreativ insats för en bättre värld, en vardag i taget. En insats som ger prov på Marthas samhällsengagemang.
  • Utmärkelsen Årets eldsjäl tilldelas en martha som under det gångna året har arbetat för föreningens bästa. En medlem som har gjort en eller flera insatser för att utveckla föreningen, och som genom sitt aktiva deltagande har varit ett hjärta i föreningen.
  • Utmärkelserna ska gå till en sådan händelse eller en sådan insats som kan ses som speciellt utmärkande för de värden martharörelsen står för samt till det arbete som förbundet med dess distrikt och föreningar gör.
  • Utmärkelserna ges till en marthaförening eller -krets, eller till en enskild medlem.
  • Utmärkelserna ska inspirera andra. De ska visa på en rörelse i tiden, en rörelse som är en aktiv del av samhällsutvecklingen. Det kan vara insatser som visar hur Martha arbetar för en bättre värld, som främjar utvecklandet av martharörelsen och som är en inspirationskälla för alla.
Se alla artiklar