Dags att ekofasta

Dags att ekofasta

I en sexdelad poddserie får du ta del av inspiration, kunskap och konkreta tips kring miljö och hopp. Sök efter ”ekofastapodden” i Podcaster, Acast eller på Soundcloud.

Fasta är att avstå för något viktigare
Under fastan eftersträvar vi sinnesförändring och fokuserar på det viktigaste. Att fasta är alltid frivilligt. Under fastan blir livet enklare. Vi äter mindre, drar ner på takten och tar tid för stillhet. Samtidigt ger vi mera tid för andliga värden och övningar.

Kampanjen Ekofasta är Evangelisk-lutherska kyrkans fastekampanj som lyfter fram omsorg om miljön. År 2018 arrangeras Ekofastan för sjunde gången och genomförs som ett samarbete med Finlands svenska Marthaförbund, Finska missionssällskapet och Domkapitlet i Borgå stift.


Mer information:

Tf. koordinator för verksamhet bland studerande och vuxna & assistent för svensk service
Charlotte Steffansson-Myrskog, Finska missionssällskapet
charlotte.steffansson@finskamissionssallskapet.fi

Stiftssekreterare för mission och internationellt arbete
Tomas Ray, Borgå stift
tomas.ray@evl.fi

Koordinator för sociala medier
Simon Lampenius, Kyrkostyrelsen
simon.lampenius@evl.fi

Informatör
Karin Lindroos, Marthaförbundet
karin.lindroos@martha.fi

Se alla artiklar