Camilla och Camilla förbundets viceordförande

Camilla och Camilla förbundets viceordförande

Vid sitt konstituerande möte valde Marthaförbundets centralstyrelse Camilla Komonen från Helsingfors svenska Marthaförening rf till första vice ordförande och Camilla Hautala från Åbolands svenska Marthadistrikt rf till andra viceordförande för Marthaförbundet. Tillsammans med förbundsordförande Andrea Hasselblatt och hela centralstyrelsen kommer de att aktiva leda utvecklingen av Marthaförbundet.

Andrea Hasselblatt Camilla Komonen Camilla Hautala
Se alla artiklar