Beställ broschyren Rena råvaror

Du kan beställa broschyren till dig själv och dina vänner, till en skolklass eller till din arbetsplats. Broschyren är gratis, endast postavgiften tillkommer. Du kan också hämta brochyrer från Marthaförbundet, du hittar oss på Lönnrotsgatan 3 A 7, Helsingfors, vi har öppet mellan 10 och 13. Obs! Du som är Martha får broschyren av ditt distrikts eller din förenings ordförande.

Såhär beställer du

Marthaförbundets broschyr Rena råvaror kan du beställa direkt av oss, minimibeställningen är fem broschyrer och postporto tillkommer. Skicka din adress och antalet broschyrer du önskar beställa till karinATmartha.fi. Din beställning kommer på posten inom två veckor.

Du kan läsa mera om Rena råvaror på martha.fi/matkultur - där kan du också ladda ner broschyren som pdf.

Se alla artiklar