Barnfamiljernas vardagsrumba sattes i rullning med gemensamma insatser

Finlands svenska Marthaförbund och Marttaliitto fick motta sammanlagt 855 311,84 euro av intäkterna från Gemensamt Ansvar-insamlingen år 2010. Då körde projektet Operation vardag/Kotirumba rullaamaan i gång. Syftet med projektet var att med hushållsrådgivning stödja och hjälpa de mest utsatta barnfamiljerna. Marthornas professionella familjehandledare genomförde projektet i samarbete med bland annat församlingarna samt de kommunala social- och rådgivningsbyråerna. Projektet genomfördes i hela landet på mer än 100 orter och har i dagsläget nått sammanlagt 3 460 personer. Verksamheten var frivillig och kostnadsfri för familjerna.

– När projektet startade levde nästan 135 000 barn i fattigdom i Finland. Långvarig fattigdom i den tidiga barndomen påverkar bland annat barnets sociala och kognitiva utveckling negativt. Barnfattigdom är också en stor social och politisk utmaning. Problemen löses inte enbart genom en ökning av mängden pengar och antalet tjänster. Gemensamt Ansvar ville bygga en modell för hjälpförfarande i enlighet med låg tröskel-principen, där kamratstödet också spelar en viktig roll, säger Tapio Pajunen, insamlingschef för Gemensamt Ansvar.

Den rådgivning som erbjöds familjerna utgjordes av hembesök och matlagningskurser. En viktig del av projektet var hembesöken som inte tidigare i så stor omfattning har genomförts inom ramen för marthornas rådgivningsverksamhet. Syftet var att stärka barnfamiljernas hushållskunskaper och höja deras vardagskompetens genom att arbeta tillsammans och ge deltagarna en känsla av glädje över att ha lyckats. Antalet matlagningskurser uppgick till 217 och hembesök gjordes till allt som allt 269 familjer.

– Arbetet var utmanande och krävde att familjehandledaren använde hela skalan av sitt kunnande. Projektet visade tydligt att familjerna behöver handledare, inte bara rådgivare. Kurserna gav i sin tur familjerna möjlighet att träffa andra familjer och på samma gång lära sig nyttiga färdigheter, berättar Milla Härkönen, utvecklingschef för Marttaliitto.

– Via projektets hembesök har vi haft en unik möjlighet att få arbeta tillsammans med familjerna i deras hemmiljö och utgående från deras egna behov för en smidigare och mera hållbar vardag, konstaterar Marthaförbundets projektledare Solveig Backström.

– Den största fördelen med rådgivning i hemmet var att man med stöd av en utomstående handledare fick hjälp att skapa vardagsrutiner. Det handlar om små självklara vardagliga saker som man själv inte längre ser, men som man borde tänka på. Allt blev mera strukturerat och ändamålsenligt efter familjehandledarens besök. Och barn behöver system och regelbundenhet, säger klienten och trebarnspappan Urmas A. Hilapieli.

– Det arbete Marthaförbundet och Marttaliitto har gjort kompletterar väl det övriga arbete som görs i samhället för barnfamiljerna. Vi behöver engagerade partners och ekonomiska resurser. Familjehandledarna har färdigheter, kunskaper och erfarenheter. Det arbete som görs med barnfamiljerna är förebyggande arbete, summerar vice ordföranden för arbetsgruppen, Merja Siltanen, tidigare ordförande för Marttaliitto.

För mera information:

Marthaförbundet
Solveig Backström, projektledare
tfn 043 820 0070
solveig.backstrom@martha.fi

Marttaliitto
Milla Härkönen, utvecklingschef
tfn 050 435 4225
milla.harkonen@martat.fi

Pressmeddelande 27.11.2012

Se alla artiklar