Att spara inför pensionen

Att spara inför pensionen

Det finns många olika sätt att pensionsspara. Du kan pensionsspara på konto, genom att placera pengar i aktier eller fonder eller genom att skaffa en pensionsförsäkring, en placeringsbostad eller skog.

I projektet vanheneminen.fi utfördes en undersökning år 2018 där det noterades att många önskar att de hade förberett sig för ålderdomen genom att spara i ett mycket tidigare skede. En av orsakerna till att man inte har sparat kan vara att den egna ekonomin inte har gett utrymme för att spara, men det är också vanligt att sparandet är något som egentligen skulle ha varit möjligt, men man har prioriterat annorlunda eller skjutit upp det.

Många tycker att det är lättare att spara pengar till exempelvis bostadens handpenning än till pensionen. En avgörande skillnad är målsättningen: när du sparar till en handpenning har du en klar uppfattning om hur mycket du behöver spara, medan pensionen är mera abstrakt.

Du kan fundera igenom hur mycket extra pengar du skulle vilja ha varje månad, ta i beaktande eventuell avkastnings inverkan på kapitalet samt dessutom uppskatta hur länge du tror att du kommer att leva. Det kan kännas otrevligt att fundera på de här aspekterna. Det är ändå viktigt att komma ihåg att huvudsaken är att du sparar i något format. Det finns många olika sätt att pensionsspara: du kan pensionsspara på konto, genom att placera pengar i aktier eller fonder eller genom att skaffa en pensionsförsäkring, en placeringsbostad eller skog.

När vi sparar till något som är långt i framtiden kan vi dra nytta av avkastningen när vi får ränta på redan intjänad ränta. Avkastningen hjälper oss att nå vårt mål tidigare. Därför är tiden viktig då du sparar till pensionen. Avsaknad av kunskap om hur det lönar sig att pensionsspara kan därför vara en anledning till att man inte kommer igång.

Tre tips för att komma igång med ditt pensionsspar:

  1. Sätt upp en målsättning beroende på hur mycket du kan spara, hur mycket tid du har på dig och hurudant slutresultat du skulle önska.
  2. Bestäm dig för hur du ska, på ett sparkonto, i fonder eller på något annat sätt? Ta reda på vad olika alternativ betyder i form av förväntad avkastning, risker och kostnader.
  3. Skjut inte upp det, utan börja redan i dag!

Martha tipsar

Lär dig mer om placeringar

Här kan du läsa mera om att börja placera i aktier och fonder!

Se alla artiklar